Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság

Dr. Boross Péter

Dr. Boross Péter

elnök

1928. augusztus 27-én született Nagybajomban. Kaposvárott érettségizett. 1951-ben Budapesten végezte el az Állami Jogtudományi Egyetemet, ezt követően a közigazgatásban helyezkedett el. Az 1956-os forradalom és szabadságharc alatt tanúsított tevékenysége miatt munkahelyéről eltávolították, internálták. Szabadulása után több helyen segédmunkás volt, végül vendéglátóipari területen helyezkedett el, ahonnan 1989 elején vállalatvezetőként ment nyugdíjba. 1990 júniusától Antall József miniszterelnök felkérése után a nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő politikai államtitkár, majd miniszter. 1990-1993 között belügyminiszter, majd decembertől 1994 júliusáig a Magyar Köztársaság miniszterelnöke. Országgyűlési képviselő, 1996 márciusáig az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának elnöke. A Magyar Demokrata Fórum tagja, korábban alelnöke volt. 1992 óta folyamatosan a Szabadságharcosokért Alapítvány, majd Közalapítvány elnöke.

Dr. Gedai István

Dr. Gedai István

elnökhelyettes

1934-ben született Szentmártonkátán. 1953–1957 között az ELTE Bölcsészettudományi Karának hallgatója, régész szakon szerzett diplomát. Speciális szakterülete a középkori pénztörténet. Az 1956-os forradalomban és szabadságharcban való részvétele miatt börtönbüntetésre ítélték, 1958–1966 között különböző munkahelyeken (gyárak, építkezések) többnyire segédmunkásként dolgozott. 1963-ban kegyelemből mentesítették a büntetett előélettel járó hátrányos következmények alól. 1966–1999 között a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa (muzeológus, osztályvezető, főigazgató-helyettes), majd főigazgatója. 1979–1992 között a numizmatika nemzetközi szervezetének (UNESCO, International Numismatic Commission) alelnöke, majd tiszteletbeli tagja. Számos magyar és külföldi szakmai szervezet, numizmatikai társulat tiszteletbeli elnöke, tagja, címzetes egyetemi docens.

Dr. Fejérdy Tamás

Dr. Fejérdy Tamás


Építész, műemlékvédelmi szakmérnök. 1976 óta dolgozik a magyar műemlékvédelem (azóta többször átalakult) központi intézményében; 2003 óta a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) Elnökhelyettese.

1947-ben született Budapesten. 1970-ben építészmérnöki diplomát, az 1976-1978 között elvégzett szakmérnöki kurzus lezárásaként 1981-ben műemlékvédelmi szakmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki karán. Szakmai képzésének rövid, de fontos elemeként résztvevője volt az első specializált UNESCO-ICOMOS posztgraduális képzésnek (1978 nyarán, Párizsban majd szakmai tanulmányút Olaszországban), amelynek témája a történeti városnegyedek megőrzése és revitalizációja volt. 1984-ben védte meg egyetemi doktori téziseit: „A területi műemlékvédelem Magyarországon – Műemléki Jelentőségű Területek” címmel. 2009-ben DLA fokozatot szerzett a Pécsi Tudományegyetem Doktori Iskoláján.

2006 óta a Budapesti Műszaki Egyetem címzetes docense, tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem speciális kurzusain, valamint a kolozsvári Babes-Bólyai Egyetem (Cluj-Napoca, Románia) posztgraduális képzése keretében; állandó előadója a Román András Egri Nyári Egyetem éves kurzusainak.

1983 óta tagja a műemlékvédelem nemzetközi szakmai civil szervezetének, az ICOMOS-nak; amelyben számos hazai és nemzetközi tisztséget töltött be, 2005-2008 között a szervezet egyik nemzetközi alelnöke. 1983 óta tagja a Történeti Városok és Falvak nemzetközi Tudományos Szakbizottságának (ICOMOS-CIVVIH), ennek elnöke is 1992-2002 között. 2008-ban az ICOMOS nemzetközi Tiszteletbeli Tagjának választották. Jelenleg az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság főtitkára. Magyarország, mint a Világörökség Egyezményhez csatlakozott Részes Állam képviseletében töltötte be 2002. júniustól 2003 júliusáig az UNESCO Világörökség Bizottság soros elnöki tisztjét. Az Europa Nostra műemlék-helyreállítási pályázati zsűrijének tagja 2006-tól négy évre.

Szakértői munkái: a világörökségi Listára javasolt kulturális javak értékelésében (Kutna Hora, Weimar, Graz, Kazan, Gjirokastra; illetve részvétel Mostar esetében); részvétel világörökségi reaktív monitoring feladatokban: Katmandu-völgy (Nepál, 2003); Grác (Ausztria, 2005); Történeti Kairó világörökség helyszín (Egyiptom 2008); az UNESCO Világörökség Egyezmény keretében: az Időszaki jelentéstétel (Periodic Report) első európai jelentése elkészítését összefogó Munkacsoport elnöke (2003-2006).

Elismerések: Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres  (a Művészetek és az Irodalom Lovagja – 1994., a Francia Kulturális Minisztérium kitüntetése); A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagi Fokozata, 2004.; Möller István Díj, 2004.; Címzetes egyetemi docens BME, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék 2006.; Honorary Member of ICOMOS, 2008.

Válogatott publikációk: Authenticité dans la restauration des Monuments Historiques (In: Conference de Nara sur l’authenticité dans le cadre de la Convention du Patrimoine Mondial, rédacteur: Knut Einar Larsen /Publié par l’UNESCO Centre du Patrimonie Mondial, ICCROM, ICOMOS 1995); Épitészeti örökség – műemlékvédelem) in: Magyarország kultúrája az ezredfordulón 1997 – szerk: Baán László); Hungarian monuments, Monument Compounds and (in: Conserving Hungary’s Heritage 1999.); Műemlékem van, mitegyek, mit tehetek? KÖH, 2003; Értékvédelem és értékgyarapítás az építészetben (Winkler Gáborral közös írás) in: Épített jövőnk. Szerk. dr. Finta József akadémikus, Budapest 2005., MTA Társadalomkutató Központ (megjelent a „Magyarország az ezredfordulón / Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián” XV. köteteként). pp 213-253.; Tokaj-hegyalja: kulturtáj / történeti táj. Magyar Építőművészet, 2006/4. sz.;Faszádizmus és városi identitás, Budapest (folyóirat) 2008; Örökség, védelem – ma, holnap /in: Tanulmányok az örökségmenedzsmentről 1. kötet; ALMA MATER sorozat, kiadja az Információs Társadalomért Alapítvány/ Budapest, 2009. 213-233. pp.

Regéczy-Nagy László

Regéczy-Nagy László

1925. február 17-én született Budapesten. 1944-ben hivatásos honvédtiszt. A II. világháborút követően 1949–1957 között brit követségi alkalmazott.

Az 1956-os forradalomban vállalt szerepe miatt 15 év börtönre ítélték, 1963-ban szabadult. 1990-ig segédmunkás, illetve állástalan fordító. 1990–1995 között a köztársasági elnök hivatalának főosztályvezetője, majd a köztársasági elnök szárnysegédje, ezredes. 1996 óta a Történelmi Igazságtétel Bizottság elnöke. Tagja a Szabadságharcosokért Alapítványnak és a Történelmi Filmalapítvány kuratóriumának. Nyugállományú dandártábornok.

Dr. Réthelyi Miklós

Dr. Réthelyi Miklós

Dr. Réthelyi Miklós, 1939. június 8-án született Zalaegerszegen. A középiskolát Szentesen és Keszthelyen végezte. 1957-től a Pécsi Orvostudományi Egyetem hallgatója, általános orvosi diplomáját 1963-ban szerezte meg. A Budapesti majd – névváltoztatás után – a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézetében kezdett dolgozni előbb egyetemi gyakornok, később egyetemi tanársegéd, egyetemi adjunktus, majd egyetemi docens beosztásban.

1973-tól a II. Anatómiai és Szövettani intézetben folytatta munkáját, 1986-ban nevezték ki egyetemi tanárnak. Mindkét intézetben részt vett az oktató- és a kutatómunkában. Kutatásainak középpontjában az idegrendszer – különösen a gerincvelő és az endokrin működések szabályozásért felelős hypothalamus – szerkezetének a vizsgálata állt. 1972-ben a biológiai tudományok kandidátusa, 1982-ban az orvostudományok doktora tudományos fokozatot szerezte meg. 1998-2001 között Széchenyi professzori ösztöndíjas. Hosszabb tanulmányúton volt Kijevben, Párizsban és Chapel Hillben (USA, Észak-Karolina). Kutatásainak az eredményeit, az egyetemi oktatással és a közélettel kapcsolatos tevékenységét 168, nagyrészt angol nyelven megjelent közleményben írta le.

1991 és 1995 között a Semmelweis Orvostudományi Egyetem rektora. 1994-től 2004-ig a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének igazgatója. Az Intézet elméleti és gyakorlati oktatómunkájában magyar, angol és német nyelven vett részt, kutatócsoport munkáját irányította.

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ alapító igazgatója (1995-2000) és a Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola vezetője (2002-2009). 2009-ben professzor emeritus címet kapott.

Kitüntetései közül kiemelkedik az Akadémiai díj (MTA, 1991), a Doctor Honoris Causa (Kingston University, Nagy-Britannia, 1993), I. osztályú Honvédelmi kitüntető cím (1995), a Magyar Köztársaság Középkeresztje (1996) és a Szent-Györgyi Albert díj (2004). 2010-ben a Szent István Tudományos Akadémia tagjai közé választották.

2010 és 2012 között Magyarország kormányának tagjaként az oktatás, az egészségügy, az ifjúsági-, család- és szociális ügyek, a kultúra, valamint sport ágazatok összevonásával létrejött Nemzeti Erőforrás Minisztérium alapító minisztere.

Nős, felesége Dr. Szentágothai Klára. Három gyermekük és kilenc unokájuk van.

Dr. Szakály Sándor

Dr. Szakály Sándor

1955. november 23-án született Törökkoppányban. Az általános iskolát szülőfalujában végezte 1962 és 1970 között. 1970 és 1974 között a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tanulója.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Prof. Dr. habil. Szakály Sándor, DSc

Születési hely és idő: Törökkoppány, 1955. november 23.

VERITAS Történetkutató Intézet
H-1051 Budapest, Nádor u. 36. V. emelet 522.
Email: sandor.szakaly@veritas.gov.hu
Telefon: +36-1 795 12 84
Mobil: +36-30 790 32 49
www.veritasintezet.hu

TANULMÁNYOK

2006– a „történelemtudomány habilitált doktora” (ELTE)
2006– az MTA doktora (történelemtudomány) (MTA)
1990– a történelemtudomány kandidátusa (MTA)
1982– a bölcsészettudomány (történelem) doktora (ELTE)
1975–1980 ELTE BTK, történelem – könyvtár szak
1970–1974 Munkácsy Mihály Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Kaposvár
MUNKAHELYEK ÉS BEOSZTÁSOK

2014. január 2. VERITAS Történetkutató Intézet, főigazgató
2014 -- Károli Gáspár Református Egyetem, tanszékvezető egyetemi tanár
2013–2014 Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, egyetemi tanár
2013–2014 Nemzeti Közszolgálati Egyetem, tudományos rektorhelyettes
2012–2014 Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, Horthy-kori témacsoport, témacsoport-vezető
2012–2013 Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, intézetvezető egyetemi tanár
2011–2013 Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, a Történelemtudományi Doktori Iskola alapítója és vezetője
2011–2012 Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, tanszékvezető egyetemi tanár
2010–2011 Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, egyetemi tanár
2009–2010 Pannon Egyetem, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, egyetemi tanár
2007–2009 Kodolányi János Főiskola, óraadó tanár
2007–2009 Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, egyetemi tanár
2006–2007 Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, tudományos szaktanácsadó
2005–2006 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, tudományos kutató
2004–2005 Magyar Országos Levéltár, főigazgatói tanácsadó
2001–2004 Duna Televízió Rt., alelnök
2001–2001 Duna Televízió Rt., kulturális igazgató
1999–2000 Hadtörténeti Intézet és Múzeum, főigazgató
1997–1999 Hadtörténeti Intézet és Múzeum, tudományos főmunkatárs
1992–1997 Hadtörténeti Intézet és Múzeum Bécsi Kirendeltség, kirendeltségvezető-helyettes
1991–1992 Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Legújabb és Jelenkor-történeti Osztály, osztályvezető
1990–1991 Hadtörténeti Intézet és Múzeum, tudományos főmunkatárs
1982–1990 Hadtörténelmi Intézet és Múzeum, tudományos munkatárs
1980–1982 Hadtörténelmi Intézet és Múzeum, tudományos segédmunkatárs
SZAKMAI-TUDOMÁNYOS MEGBIZATÁSOK

2000–2003 MTA Történettudományi Bizottság, alelnök
1997– MTA Történettudományi Bizottság, tag
2011– Magyar Történelmi Társulat, alelnök
2007–2011 Magyar Történelmi Társulat, titkár
2003–2007 Magyar Történelmi Társulat, alelnök
1991–1992 Magyar Történelmi Társulat, titkár
1991– Magyar Történelmi Társulat, az igazgatóválasztmány tagja
2013– Károli Gáspár Református Egyetem, Egyetemi Doktori és Habilitációs Bizottság, tag
2010– Eszterházy Károly Főiskola, Intézményi Doktori és Habilitációs Tanács, tag
1999–2007 Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Tudományos Tanácsa, elnök
1997–2000 Magyar Országos Levéltár Tudományos Tanácsa, tag
2011– Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Tudományos Tanácsa, elnök
KÖZÉLETI MEGBIZATÁSOK

2007– Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány, a kuratórium elnöke
2004–2007 Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány, a kuratórium tagja
1999–2004 Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány, a kuratórium elnöke
2009– Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsa, alelnök
2001–2009 Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsa, tag
1985–1992 Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsa, tag
2001– Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, a választmány tagja
2012– Nemzeti Kulturális Alap, Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma, vezető
1999–2003 Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottsága, tag
2005–2011 Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány, a kuratóriumi tagja
2003– Márai Sándor Kulturális Közalapítvány, a kuratórium elnöke
1999– Nemzeti Kegyeleti (2006-tól Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti) Bizottság, tag
1993–2011 Magyar Történelmi Film Alapítvány (2006-tól Közalapítvány), a kuratórium titkára
2011– Honvéd Hagyományőrző Egyesület, elnök
2014– Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság, tag
KÖZÉLETI MEGBIZATÁSOK

2014– Central European Papers, a szerkesztőbizottság tagja
2013– Társadalom és Honvédelem, a szerkesztőbizottság tagja
2013– Nemzetbiztonsági Szemle, a szerkesztőbizottság tagja
2013– Szakmai Szemle, a szerkesztőbizottság tagja
2012– Történelmi Szemle, a szerkesztőbizottság tagja
2012– Honvédségi Szemle, a szerkesztőbizottság tagja
2003–2008 Csángó Tükör, a szerkesztőbizottság tagja
2001–2003 New Hungarian Review, a szerkesztőbizottság tagja
2001– Magyar Napló, a szerkesztőbizottság tagja
1999–2000 Hadtörténelmi Közlemények, a szerkesztőbizottság elnöke
1991– Hadtörténelmi Közlemények, a szerkesztőbizottság tagja
1997– Bécsi Napló, a szerkesztőbizottság tagja
1993–2007 Új Honvédségi Szemle, a szerkesztőbizottság tagja
2010– Rubicon, a szerkesztőség tagja
1993–2000 Iskolakultúra, a történelem rovat vezetője
KITÜNTETÉSEK, DÍJAK

2012 Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
2001 Honvédelemért kitüntető cím, I. osztálya
2000 Honvédelemért kitüntető cím, I. osztálya
1998 Honvédelemért kitüntető cím, II. osztálya
1994 Honvédelemért kitüntető cím, II. osztálya
2014 Kaposvár Városért-díj
2013 A Korunk kulcsa 2013 díj
2011 Dr. Szobonya Zoltán-emlékérem
2002 Supka Géza-emlékérem
2001 Zrínyi Miklós-díj
1993 Bezerédj-díj
IDEGENNYELV-ISMERET

orosz, katonai szaknyelvvel bővített felsőfokú állami nyelvvizsga, német, katonai szaknyelvvel bővített középfokú állami nyelvvizsga, angol, alapfok (Nazareth College /Rochester, N. Y.,USA/)

Publikációk

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10004969

Dr. Weszelovszky Zoltán

Dr. Weszelovszky Zoltán

1946-ban született Budapesten. Mérnöki és tanári diplomát szerzett. Az 1970-es években mérnökként dolgozott a MAFILM-nél. Az 1980-as években az Országos Pedagógiai Intézet tudományos munkatársa volt. Doktori disszertációját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán védte meg 1983-ban. A rendszerváltozás után először 1992-ben lett országgyűlési képviselő. 1994–1998 között a Fővárosi Önkormányzat képviselője. 1998-ban, majd 2002-ben is országgyűlési képviselővé választják. A Budapest Társaság elnöke.  Aktívan közreműködött a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény kidolgozásában, valamint a Nemzeti Kegyeleti Bizottság Titkárságának megszervezésében.

Zsigmond Attila

Zsigmond Attila

1941. április 6-án született Budapesten. Általános és középiskolai tanulmányait Budapesten végezte. A II. Rákóczi Ferenc Általános Gimnáziumban érettségizett 1959-ben. A Magyar Iparművészeti Főiskolán 1964-ben védte meg ipari formatervező művész diplomáját. Mesterei Borsos Miklós, Dózsa Farkas András és Lengyel István voltak. A József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán 1979-ben általános pedagógia szakos diplomát szerzett.

Első munkahelyén a Ganz Mávag Mozdony Vagon és Gépgyárban 1964 és 1969 között gyártmány formatervezőként dolgozott, itt elsősorban vasúti járművek formatervezésével foglalkozott. Közben megbízásait teljesítve garázsipari és hűtőipari berendezések, mérőműszerek, utcai telefonkészülékek és más tárgyak formaterveit készítette el. 1969-től 1979-ig rajz és művészettörténet tanár. Az 1980-as évek végéig domborműveket, funkcionális műtárgyakat és lámpatesteket tervezett és gyártott templomokba, szállodákba, bankfiókokba, postahivatalokba. 1991-92-ben öntöttvas kerti és köztéri bútor-és műtárgy családot, majd 2003-ban kerámia figurális napórát tervezett, utóbbinak kivitelezője is volt. 1979-2011-ig a Budapesti Képzőművészeti Igazgatóság, majd jogutódja a Budapest Galéria főigazgatója, 2011-től igazgatója. 1992-2003-ig a Germinations EU Szakmai Alapítvány a fiatal képzőművészeti tehetségekért koordinációs bizottságának alelnöke. 1999-ben a Europália (Belgium) kortárs képző, ipar-és fotóművészeti kiállítások igazgatója. Két évig 2000-2002-ig a Hungarofest képzőművészeti főtanácsadója. 2001-ben a Magyart, a franciaországi magyar kulturális évad képző, ipar- és fotóművészeti kiállításainak főkurátora. A 2002. évi Itália 2002. Olaszországi Kulturális Évad képző, ipar- és fotóművészeti kiállításainak főkurátora. 2011-től a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság tagja.

Tizenhárom évig 1985-1998-ig a Magyar Országgyűlés mindhárom ciklusban, a törvényhozás egyéni választó kerületben (Budapest II. kerület) megválasztott tagja: 1985-1990-ig a Kulturális Bizottság tagja, 1990-1993-ig a Kulturális Oktatási Tudományos Sport Rádió TV és Sajtó Bizottság tagja, majd 1993 és 1994 között a bizottság elnöke, 1994-1998-ig a Kulturális Rádió TV és Sajtó Bizottság alelnöke.

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, és jogelődeinek 1964 óta, a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének 1994 óta tagja. A FÉSZEK Művészklub alelnöke.

Ipari formatervezői, szakmai díjai: BNV díj (1971.) Fővárosi Tanács Művészeti díja (1989) Nívó díj (1992)

Kultúra és művészet közvetítő munkássága elismeréséül:

A Budapestért Díj (1999), a Belga Királyi Leopold Rend Tiszti Keresztje (2002), a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje (2002), a Francia Köztársaság Művészeti Irodalom Rendje Tiszti Keresztje (2008), a Magyar Köztársasági Éremrend Közép Keresztje (2008.) birtokosa.

Csallóközi Zoltán

Csallóközi Zoltán

Távközlési hálózattervező, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hittanári képesítést is szerzett. Közel húsz esztendeig tervező vállalatoknál (FÖMTERV, UVATERV) dolgozott, majd az MDF főmunkatársaként. 1995-1998 között a Fővárosi Közgyűlés Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottságának külsős tagja. 1998-2002 között a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának főosztályvezetőjeként az egyházi kapcsolatokkal, az új alapokra helyezett egyházpolitika megvalósításával foglalkozott. 2002-2006 között a Szentendrei Lengyel Kisebbségi Önkormányzat alelnöke, 2002-2004 között Duna TV kuratóriumi elnökségének, majd 2010-ben történt lemondásáig az ellenőrző testületének a tagja. 2006-2010 között a KDNP elnöki kabinetjének szakértője. A Nemzeti Fórum budapesti elnöke, 2006-2010 között fővárosi képviselő. 2010 júniusától a Miniszterelnökség főosztályvezetője, majd főtanácsadója, időközben a miniszterelnök-helyettes kabinetfőnöke.

Évtizedeken keresztül kutatta az 1848-as szabadságharc emlékhelyeit, erről számtalan előadást tartott, a témában több publikációja született. 2005-től hat részes filmet készített a Trianon, illetve a II. világháború után elpusztított emlékeinkről.

Alapítója a Lánchíd-körnek és alapító tagja a Széchenyi Társaságnak. Tagja a Vitézi Rendnek, 1996-ban, majd 2005-ben ismételten megkapta a rend érdemkeresztjét. Tagja a Lakiteleki Népfőiskola tanácsadó testületének, a Mária Rádió Alapítvány kurátora.

Két felnőtt leánygyermeke és egy unokája van.

Filmjei:

Szoborsorsok a Kárpát-medencében 6 rész, rendező

Vértanúink, hitvallóink 12 rész szakértő, szerkesztő

Kereszténydemokrácia Magyarországon, szerkesztő

70 éves a Kereszténydemokrata Néppárt, szerkesztő

Szamosbazár, szerkesztő, forgatókönyv író

A fehér barát (Vezér Ferenc mártíromsága), rendező

Pálosok nyomában, rendező 

Károlyi Bernát a ferences mártír, rendező

A Bihar grófja (Czárán Gyula élete), rendező


Könyv:

Magyarok 60 emlékműve, 2013. Kráter 

dr. Kádár Béla

dr. Kádár Béla

Közgazdász, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A nemzetközi munkamegosztás és az iparfejlődés kérdéseinek neves kutatója. 1990 és 1994 között a nemzetközi gazdasági kapcsolatok minisztere, 1994 és 1998 között országgyűlési képviselő. 1999 és 2002 között a Magyar Nemzeti Bank Jegybanktanácsának, 2002 és 2008 között Monetáris Tanácsának tagja. 2002 és 2008 között a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke.

dr. Hermann Róbert

dr. Hermann Róbert

Hermann Róbert (Székesfehérvár, 1963. augusztus 24. –) magyar történész, publicista, író. Számos, az 1848-as forradalom és szabadságharccal foglalkozó könyv szerzője. 2015-től a Magyar Történelmi Társulat elnöke.