Nemzeti Sírhelyek


Castiglione László

Rövid leírás

Castiglione László

A Szépművészeti Múzeum Antik Művészeti Osztályának muzeológusa, tud. munkatársa (1949–1957), osztályvezetője (1957–1960); közben az MTA II. Osztálya főelőadója (1953–1954). Az MTA Régészeti Kutatócsoportjának tud. munkatársa (1958–1960), az MTA II. Osztálya régészeti és művészettörténeti referense (1960–1963), az MTA Régészeti Kutatócsoportjának tud. munkatársa (1963–1964), tud. főmunkatársa és igazgatóhelyettese (1964–1968), az átszervezés után az MTA Régészeti Intézete tud. főmunkatársa és igazgatóhelyettese (1968–1980), tud. tanácsadója (1980–1984). Az MTA núbiai ásatási expedíciójának vezetője (Abdallah Nirqi mellett, 1964).

Egyiptom görög–római kultúrájának nemzetközi hírű kutatójaként, elsősorban a hellenizmus és a római kor művészet-, vallás- és társadalomtörténetével foglalkozott. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el a római művészet kezdeteinek meghatározása, a görög és hellenisztikus művészettől való elhatárolása terén, továbbá kísérletet tett a különböző római provinciák művészetének meghatározására, az adott népek művészeti sajátosságainak feltárására.