Nemzeti Sírhelyek


Földes László

Rövid leírás

Földes László

 

A Néprajzi Múzeum tud. munkatársa (1956–1973), az MTA Néprajzi Kutatóintézete tud. főmunkatársa (1973–1980). A Magyar Néprajzi Társaság főtitkára (1967-től). Az Ethnographia szerkesztője (1972–1975).

 

Összehasonlító néprajztudománnyal, agráretnográfiával foglalkozott, elsősorban a kárpáti (vlach) pásztorkodás történeti, nyelvészeti, földrajzi és néprajzi vizsgálata terén ért el nemzetközileg is alapvetően új eredményeket. Tanulmányozta a szlovák, a román, a bolgár és a lengyel pásztorkodást, de vizsgálta még a telekszervezés és a telekhasználat nyelvészeti és történeti néprajzi kérdéseit is. Jelentős eredményeket ért el az ún. székely kirajzás és a Magyarországra telepített székelyek folklórjának vizsgálata terén is.