Nemzeti Sírhelyek


Kákonyi István

Rövid leírás

A Magyar Képzőművészeti Főiskola mb. titkára, könyvtáros tisztje (1946–1949), az I. László Gimnázium rajztanára (1949–1951). Az ÉME, ill. a BME Építészmérnöki Kar Rajz- és Formaismereti Tanszéke tanársegéde (1951–1959), egy. adjunktusa (1959–1973), egy. docense (1973–1982).

A budapesti Százados úti Művésztelepen alkotott, mészkő- és bronzszobrokat, vörösréz reliefeket, márvány és bronz emléktáblákat készített, épületszobrászattal is foglalkozott. Számos népszerű szakkönyv, tankönyv és egyéb segédkönyv szerzője.