Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1. Elérhetőségi adatok

      Hivatalos név (teljes név): Nemzeti Örökség Intézete

      (továbbiakban NÖRI)

      Székhely, postacím: 1086 Budapest, Fiumei út 16-18.

      Telefonszám: (06 1) 795-3179

      Faxszám: (06 1) 795-0006

      Központi elektronikus levélcím: nori@nori.gov.hu

      Honlap cím: http://nori.gov.hu/

      A NÖRI nem rendelkezik sem ügyfélszolgálattal, sem közönségkapcsolati egységgel.

 

1.2. Szervezeti struktúra

     A NÖRI szervezeti struktúrája ITT megtekinthető.

 

1.3. A szerv vezetői, beosztásuk, hivatali elérhetőségük

      Radnainé dr. Fogarasi Katalin, főigazgató

     Titkárság

      telefonszám: 06-1 -795-3179

      e-mail cím: aniko.perjesi@nori.gov.hu, nori@nori.gov.hu

 

     dr. Kárpáti Katalin, főigazgató-helyettes

     telefonszám: 06-1-795-3553

     e-mail cím: katalin.karpati@nori.gov.hu

 

    Papp Gábor, kulturális igazgató

    telefonszám: 06-1-795-3344

    e-mail cím: gabor.papp@nori.gov.hu

 

    dr. Töll László, társadalmi kapcsolatokért felelős igazgató

    telefonszám: 06-1-795-5741

    e-mail cím: laszlo.toll@nori.gov.hu

A felügyelt költségvetési szervek

A NÖRI nem rendelkezik az irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervvel.

Gazdálkodó szervezetek

Nincs olyan gazdálkodó szervezet, amely a NÖRI tulajdonában állna, vagy amely a NÖRI részvételével működne.

Közalapítványok

A NÖRI nem alapított közalapítványt.

Lapok

A NÖRI nem rendelkezik általa alapított lappal.

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

A NÖRI-t a Nemzeti Örökség Intézetének létrehozásáról szóló 144/2013 (V.14.) Korm. rendelet értelmében a társadalmi kapcsolatok összehangolásáért felelős miniszter irányítja. A NÖRI felügyeletét a társadalmi kapcsolatok összehangolásáért felelős miniszter által vezetett Miniszterelnökség látja el.

Költségvetési szervek

A NÖRI nem alapított költségvetési szervet.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

      A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013 (V.14.) Korm. rendelet

      Alapító okirat - Hivatalos Értesítő 2013. évi 50. szám

      Szervezeti és Működési Szabályzat - Hivatalos Értesítő 2013. évi 50. szám

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

      A NÖRI-nek nincs hatósági jogköre.

2.3. Közszolgáltatások

      A NÖRI jelenleg nem nyújt, illetve költségvetéséből nem finanszíroz közszolgáltatást.

2.4. A szerv nyilvántartásai

      A NÖRI-nek jelenleg nincsen saját fenntartású adatbázisa, illetve nyilvántartásokat leíró jegyzéke. 

2.5. Nyilvános kiadványok

      - Fiumei úti Sírkert
      - A Salgótarjáni utcai zsidó temető
      - Zsidó síremlékek Budapesten
      - Síremlékek Győr-Moson-Sopron megyében
      - Terekbe írt múlt
      - Nemzeti és történelmi emlékhelyek grafikus látványtérképe     

2.6. Döntéshozatal, ülések

      A NÖRI-nek nincs testületi szerve.

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

      A NÖRI-nek nincs testületi szerve.

2.8. Pályázatok

      A NÖRI-nek jelenleg nincs kiírt pályázat.  

2.9. Hirdetmények

      - A Nemzeti Örökség Intézetének közleménye: búcsú Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbitól

2.10. Közérdekű adatok igénylése

2.11. Közzétételi listák

       A NÖRI-re nem vonatkozik különös vagy egyedi közzétételi lista.

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések

A működés törvényessége, ellenőrzések 

Feltöltés alatt

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

        Az Állami Számvevőszék nem ellenőrizte a NÖRI-t.

3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

         Ebbe a kategóriába sorolható ellenőrzés, illetve vizsgálat nem volt a NÖRI-nél.

3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény

         Ilyen mutatók és értékek nincsenek. 

3.1.5. Működési statisztika

         Ilyen mutatók és értékek nincsenek.  

Működés

Működés

Feltöltés alatt

3.3.1. A foglalkoztatottak

        - 2013. évi foglalkoztatotti adatok

        - 2014. évi foglalkoztatotti adatok

3.3.2. Támogatások

A NÖRI mindeddig nem nyújtott a költségvetéséből nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatást.

3.3.3. Szerződések

        A NÖRI 5 millió forintot elérő, ill. meghaladó szerződésekről szóló táblázata

3.3.4. Koncessziók

A NÖRI nem végez a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti – koncesszióba adható – kizárólagos gazdasági tevékenységet.

3.3.5. Egyéb kifizetések

3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések

A NÖRI-nek nem volt az Európai Unió által támogatott fejlesztése.

3.3.7. Közbeszerzések

        A NÖRI 2013. évi közbeszerzési terve

A nemzeti és történelmi emlékhelyeket bemutató album nyomdai feladatai tárgyában lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nyertes ajánlattevője a Pauker Holding Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. lett, mellyel a NÖRI 2014. február 14-én kötött vállalkozási és felhasználási szerződést, 2014.02.14. napjától 2014.05.31. napjáig tartó határozott időtartamra, 6.091.500,- Ft + ÁFA vállalkozói díj mellett. A szerződés határidőre teljesült. 

Összegzés - Nemzeti és történelmi emlékhelyeket bemutató album nyomdai munkái

        A NÖRI 2014. évi közbeszerzési terve

A NÖRI a 2015. évben jelenleg nem tervezi közbeszerzési eljárás lefolytatását, erre tekintettel közbeszerzési terv nem készült.