Vezetőink

A Nemzeti Örökség Intézetét főigazgató vezeti. A főigazgatót munkájában két főigazgató-helyettes segíti, az Intézet munkáját igazgatók irányítják.

Radnainé dr. Fogarasi Katalin

Elérhetőségei

Telefonszám
+36 (1) 795 3179

E-mail cím
nori@nori.gov.hu

Radnainé dr. Fogarasi Katalin

főigazgató

Az ELTE állam- és jogtudományi karán szerzett diplomát 1982-ben. Közel két évtizede dolgozik a kegyeleti kultúra szakterületén. 2000-től tizenhárom éven át töltötte be a Nemzeti Kegyeleti Bizottság majd a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (NEKB) főtitkári tisztét. A 2013-ban megalakult Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) vezetője előbb elnökként, majd az intézet főigazgatójaként. E vezetői megbízásai keretében felügyeli az országosan mintegy 6000 sírt tartalmazó nemzeti sírkertet, azok gondozási, felújítási, nyilvántartási, rendszerező tudományos feldolgozási, ellenőrzési munkálatait.

2016-tól a Fiumei Úti Sírkert és a Salgótarjáni Utcai Zsidó Temető vagyonkezelője és üzemeltetője, irányításával folyik az ország legfontosabb temetője, a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely rekonstrukciója és méltó emlékhellyé fejlesztése. Ennek egyik legutóbbi lépése volt a világ egyik legnagyobb díszhintója, az Apponyi-gyászhintó restaurálása és kiállítása a Fiumei Úti Sírkertben, amelyről dokumentumfilm is készült.

Szakmai irányítása mellett került sor az Új Köztemető gyászparcelláit magában foglaló Nemzeti Emlékhely megújulására és az emlékhelyet bemutató korszerű és méltó látogatóközpont felépítésére.

Irányította a magyarországi nemzeti és történelmi emlékhelyek megjelölésére 17 nemzeti és 49 történelmi emlékhelyet jelölő művészi sztéle felállítását, és az emlékhelyek ismertebbé tételére 2016-ban útjára indította a május második szombatján rendezendő Emlékhelyek Napja országos rendezvényt.

Megemlékezések, tudományos konferenciák szervezője, amelyek közé tartoznak állami szintű rendezvények és megemlékezések is.

Személyesen irányítja a kiemelt, állami temetések méltó előkészítését és lebonyolítását (többek mellett Nemeskürty István, Granasztói György, Csoóri Sándor, Jókai Anna búcsúztatása).

Útjára indította a legfontosabb sírkerteket bemutató igényes albumsorozatot, amelynek legutóbbi darabja a Salgótarjáni Utcai Zsidó temetőt mutatja be. Több mint tíz önálló kötet szerkesztője és felelős kiadója a kegyeleti kultúra, síremlékművészet, tudományos ismeretterjesztés témakörökben.

Elkészítette a Kisfogház történetét interjúkkal feldolgozó Életreítéltek című dokumentumfilmet. Az alkotást vetítették dokumentumfilm-fesztiválokon Magyarországon és az Egyesült Államokban, a lengyel szejm elnöke személyesen tekintette meg a lengyel felirattal ellátott változatot az Uránia Nemzeti Filmszínházban Kövér László házelnök meghívására. A filmben a 2017-ben elhunyt Fónay Jenő utolsó interjúja is megismerhető.

Elindította az immár 16 éve folyamatosan, minden évben megrendezésre kerülő Országos Kegyelet és Emlékezet Konferenciát. A NÖRI – a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsággal együttműködve – a kormányzati emlékezetpolitika képviselőjeként folytatja az NEKB által megalapozott hagyományt, és koordináló szerepet kíván vállalni a kormányzat, a tudomány, a művészeti élet, az örökségvédelem, az egyházak, a temetkezési vállalkozások és a civil szervezetek képviselői között a minél színvonalasabb kegyeleti kultúra megvalósulásában. E célok elősegítését szolgálja az évente megrendezésre kerülő, színvonalában és folytonosságában egyedülálló konferencia.

A Magyar Nemzeti Bank, főigazgató asszony szakmai kezdeményezésére adta ki az új 50 forintos forgalmi pénzérmét, amelyen a magyarországi nemzeti ill. történelmi emlékhelyek szimbóluma látható; tematikai szakértőként részt vett a magyarországi emlékhelyeket bemutató emlékérme sorozat szakmai zsűrijében is.

Pályafutása során jogi szaktudása, szakmai tapasztalatai révén egyik kezdeményezője volt a nemzeti gyászról szóló 237/2001. (XII.10.) Korm. rendeletnek, részt vett továbbá az alábbi jogszabályok szakmai előkészítésében:

• a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 2011. évi módosítása
• a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 2005. évi módosítása 
• a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
• a Nemzeti Örökség a létrehozásáról szóló 144/2013. (V.14.) Korm. rendelet
• a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról szóló 258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet

Az elmúlt években számos elismerésben részesült: Honvédelemért kitüntető cím I. (2002), A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2004), A Melvin Jones Fellow kitüntetése a Humanitárius Szolgálatokért (2007, a legrangosabb Nemzetközi Lions kitüntetés), 56-os Magyar Szabadságharc lovagkeresztje (2007), A Magyar Érdemrend tisztikeresztje (2011), ÉTE-díj (2018), Budapestért-díj (2018).

Társadalmi szerepvállalását tekintve 2001-től a Magyarországi Lions Klubok Szövetségének klubelnöke, a Klauzál téri Lionsok tagja és örökös elnöke. Fontosnak tartja a hátrányos helyzetű gyerekek segítését. Vezetése alatt a klub háromszor nyerte el Magyarországon az év legjobb klubja kitüntető címet, valamint az azzal járó kupát.

dr. Kárpáti Katalin

Elérhetőségei

Telefonszám
+36 (1) 795 3553

E-mail cím
katalin.karpati@nori.gov.hu

dr. Kárpáti Katalin

főigazgató-helyettes

Több mint 30 éves jogász múlttal rendelkezik, ügyvédként főleg gazdasági jogi ügyekre szakosodott. Külkereskedelmi szakjogászi gyakorlata révén járatos a nemzetközi kereskedelmi jogban is, több nagyobb volumenű zöldmezős beruházás közreműködője volt. Jelentős szakmai tapasztalatot szerzett önálló jogi személyek létesítéséhez, az alapításukat követően, a működésükhöz szükséges komplett jogi struktúra, belső jogi és humánpolitikai szabályozási rendszer, engedélyezési eljárás, szerződéses konstrukciók kialakításában. Képviselt multinacionális vállalatokat, nemzetközi tulajdonú pénzintézményeket, állami intézményeket. Posztgraduális szakmai képzésben jogi ismereteket oktatott. Magánemberként 25 éve végez karitatív tevékenységet.

Ádám Ödönné

Elérhetőségei

Telefonszám
+36 (1) 896 0985

E-mail cím
odonne.adam@nori.gov.hu

Ádám Ödönné

gazdasági igazgató, főigazgató-helyettes

A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, Számviteli és Pénzügyi Szakirányon szerzett közgazdász diplomát. Évtizedeken keresztül volt gazdasági vezetői pozícióban különböző államigazgatási szerveknél: Pest Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás, OKM Támogatáskezelő Igazgatósága, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. Szakmai pályafutását a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságon folytatta, majd a Nemzetstratégiai Kutatóintézet gazdasági igazgatójaként közreműködött az Intézet felállításában. 2015. április 1-től 2016. május 1-ig a Nemzeti Örökség Intézete gazdasági vezetője a Miniszterelnökség Intézmények Gazdálkodási Főosztályán belül. A Miniszterelnökségen Főosztályvezetőként ellátta a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, VERITAS Történetkutató Intézet, Magyar Nyelvstratégiai Intézet, Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, Nemzeti Kommunikációs Hivatal, Brüsszeli Állandó Képviselet gazdasági vezetői feladatait. 2018. augusztus 15-től újra a Nemzeti Örökség Intézetének gazdasági vezetője és főigazgató helyettese.

Podani Péter

Elérhetőségei

Telefonszám
+36 (1) 896 4510

E-mail cím
peter.podani@nori.gov.hu

Podani Péter

adat- és biztonságvédelmi igazgató

1990. július 14-én született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a XVI. kerületi Szerb Antal Gimnáziumban végezte. 2016-ban a Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Karán Gazdálkodási és Menedzsment szakon szerzett közgazdász diplomát. 2018-ban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Integritás Tanácsadó szakirányú továbbképzési szakán, valamint biztonságszervező képzésen végzett. 2012 óta vagyonvédelmi területen dolgozik, 2016-tól a Nemzeti Örökség Intézetének munkatársa.

Somogyi Tibor

Elérhetőségei

Telefonszám
+36 (1) 795 3179

E-mail cím
tibor.somogyi@nori.gov.hu

Somogyi Tibor

szolgáltatási igazgató

1968. augusztus 8-án született Budapesten. Középiskolai tanulmányait követően a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar számvitel szakának vállalkozási szakirányán szerzett közgazdász diplomát 2001-ben. 1993-tól 2010-ig dolgozott a 2015-ig a Fiumei Úti Sírkertet is üzemeltető Budapesti Temetkezési Intézet Zrt-nél, vezérigazgató-helyettesként. A Nemzeti Örökség Intézetének annak megalakulásától, 2013-tól munkatársa. Nős, hat gyermek édesapja.

Szakács István

Elérhetőségei

Telefonszám
+36 (1) 896 4588

E-mail cím
istvan.szakacs@nori.gov.hu

Szakács István

műszaki igazgató

1969. október 9-én született Budapesten. Középiskolába a budapesti Vági István Építőipari Szakközépiskolába járt. 1992-ben végzett üzemmérnökként a Pollack Mihály Műszaki Főiskola épületgépészeti szakán. 25 éves szakmai pályafutását a Magyar Kábelműveknél kezdte. A Kábelműveknél szakmai kiküldetésben vett részt Malajziában a nagyfeszültségű kábelvonal kulcsrakész kivitelezésében. A Magyar Kábelművek Rt.-nél eltöltött 10 év szakmai tudását a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-nél fejlesztette tovább beruházási és fenntartási főosztályvezetőként. 2011-től részt vett a nanotechnológián alapuló kutatásfejlesztésben, továbbá több nemzetközi projekt elindításában. 2015 márciusától tanácsadóként, később főosztályvezetőként aktívan részt vesz a Nemzeti Örökség Intézet életében. 2009-től a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetségének tagja. Hobbija a síelés, szörfözés.