Vezetőink

A Nemzeti Örökség Intézetét főigazgató vezeti. A főigazgatót munkájában két főigazgató-helyettes segíti, az Intézet munkáját igazgatók irányítják.

Radnainé dr. Fogarasi Katalin

Elérhetőségei

Telefonszám
+36-1-795-3179

E-mail cím
aniko.perjesi@nori.gov.hu
nori@nori.gov.hu

Radnainé dr. Fogarasi Katalin

főigazgató

Az ELTE állam- és jogtudományi karán szerzett diplomát 1982-ben. Közel két évtizede dolgozik a kegyeleti kultúra szakterületén. 2000-től tizenhárom éven át töltötte be a Nemzeti Kegyeleti Bizottság majd a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (NEKB) főtitkári tisztét. A 2013-ban megalakult Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) vezetője előbb elnökként, majd az intézet főigazgatójaként. E vezetői megbízásai keretében felügyeli az országosan mintegy 6000 sírt tartalmazó nemzeti sírkertet, azok gondozási, felújítási, nyilvántartási, rendszerező tudományos feldolgozási, ellenőrzési munkálatait.

2016-tól a Fiumei Úti Sírkert és a Salgótarjáni Utcai Zsidó Temető vagyonkezelője és üzemeltetője, irányításával folyik az ország legfontosabb temetője, a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely rekonstrukciója és méltó emlékhellyé fejlesztése. Ennek egyik legutóbbi lépése volt a világ egyik legnagyobb díszhintója, az Apponyi-gyászhintó restaurálása és kiállítása a Fiumei Úti Sírkertben, amelyről dokumentumfilm is készült.

Szakmai irányítása mellett került sor az Új Köztemető gyászparcelláit magában foglaló Nemzeti Emlékhely megújulására és az emlékhelyet bemutató korszerű és méltó látogatóközpont felépítésére.

Irányította a magyarországi nemzeti és történelmi emlékhelyek megjelölésére 17 nemzeti és 49 történelmi emlékhelyet jelölő művészi sztéle felállítását, és az emlékhelyek ismertebbé tételére 2016-ban útjára indította a május második szombatján rendezendő Emlékhelyek Napja országos rendezvényt.

Megemlékezések, tudományos konferenciák szervezője, amelyek közé tartoznak állami szintű rendezvények és megemlékezések is.

Személyesen irányítja a kiemelt, állami temetések méltó előkészítését és lebonyolítását (többek mellett Nemeskürty István, Granasztói György, Csoóri Sándor, Jókai Anna búcsúztatása).

Útjára indította a legfontosabb sírkerteket bemutató igényes albumsorozatot, amelynek legutóbbi darabja a Salgótarjáni Utcai Zsidó temetőt mutatja be. Több mint tíz önálló kötet szerkesztője és felelős kiadója a kegyeleti kultúra, síremlékművészet, tudományos ismeretterjesztés témakörökben.

Elkészítette a Kisfogház történetét interjúkkal feldolgozó Életreítéltek című dokumentumfilmet. Az alkotást vetítették dokumentumfilm-fesztiválokon Magyarországon és az Egyesült Államokban, a lengyel szejm elnöke személyesen tekintette meg a lengyel felirattal ellátott változatot az Uránia Nemzeti Filmszínházban Kövér László házelnök meghívására. A filmben a 2017-ben elhunyt Fónay Jenő utolsó interjúja is megismerhető.

Elindította az immár 16 éve folyamatosan, minden évben megrendezésre kerülő Országos Kegyelet és Emlékezet Konferenciát. A NÖRI – a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsággal együttműködve – a kormányzati emlékezetpolitika képviselőjeként folytatja az NEKB által megalapozott hagyományt, és koordináló szerepet kíván vállalni a kormányzat, a tudomány, a művészeti élet, az örökségvédelem, az egyházak, a temetkezési vállalkozások és a civil szervezetek képviselői között a minél színvonalasabb kegyeleti kultúra megvalósulásában. E célok elősegítését szolgálja az évente megrendezésre kerülő, színvonalában és folytonosságában egyedülálló konferencia.

A Magyar Nemzeti Bank, főigazgató asszony szakmai kezdeményezésére adta ki az új 50 forintos forgalmi pénzérmét, amelyen a magyarországi nemzeti ill. történelmi emlékhelyek szimbóluma látható; tematikai szakértőként részt vett a magyarországi emlékhelyeket bemutató emlékérme sorozat szakmai zsűrijében is.

Pályafutása során jogi szaktudása, szakmai tapasztalatai révén egyik kezdeményezője volt a nemzeti gyászról szóló 237/2001. (XII.10.) Korm. rendeletnek, részt vett továbbá az alábbi jogszabályok szakmai előkészítésében:

• a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 2011. évi módosítása
• a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 2005. évi módosítása 
• a nemzeti emlékhelyek használati rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
• a Nemzeti Örökség a létrehozásáról szóló 144/2013. (V.14.) Korm. rendelet
• a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról szóló 258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet

Az elmúlt években számos elismerésben részesült: Honvédelemért kitüntető cím I. (2002), A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2004), A Melvin Jones Fellow kitüntetése a Humanitárius Szolgálatokért (2007, a legrangosabb Nemzetközi Lions kitüntetés), 56-os Magyar Szabadságharc lovagkeresztje (2007), A Magyar Érdemrend tisztikeresztje (2011).

Társadalmi szerepvállalását tekintve 2001-től a Magyarországi Lions Klubok Szövetségének klubelnöke, a Klauzál téri Lionsok tagja és örökös elnöke. Fontosnak tartja a hátrányos helyzetű gyerekek segítését. Vezetése alatt a klub háromszor nyerte el Magyarországon az év legjobb klubja kitüntető címet, valamint az azzal járó kupát.

dr. Kárpáti Katalin

Elérhetőségei

Telefonszám
+36-1-795-3553

E-mail cím
katalin.karpati@nori.gov.hu

dr. Kárpáti Katalin

főigazgató-helyettes

Több mint 30 éves jogász múlttal rendelkezik, ügyvédként főleg gazdasági jogi ügyekre szakosodott. Külkereskedelmi szakjogászi gyakorlata révén járatos a nemzetközi kereskedelmi jogban is, több nagyobb volumenű zöldmezős beruházás közreműködője volt. Jelentős szakmai tapasztalatot szerzett önálló jogi személyek létesítéséhez, az alapításukat követően, a működésükhöz szükséges komplett jogi struktúra, belső jogi és humánpolitikai szabályozási rendszer, engedélyezési eljárás, szerződéses konstrukciók kialakításában. Képviselt multinacionális vállalatokat, nemzetközi tulajdonú pénzintézményeket, állami intézményeket. Posztgraduális szakmai képzésben jogi ismereteket oktatott. Magánemberként 25 éve végez karitatív tevékenységet.

Ádám Ödönné

Elérhetőségei

Telefonszám
+36-1-896-0985

E-mail cím
odonne.adam@nori.gov.hu

Ádám Ödönné

gazdasági igazgató, főigazgató-helyettes

   

Dr. Töll László

Elérhetőségei

Telefonszám
+36 (1) 795 2310

E-mail cím
laszlo.toll@nori.gov.hu

Dr. Töll László

társadalmi kapcsolatokért felelős igazgató

1967. január 25-én született Miskolcon. Fiatalkorát Leninvárosban – ma Tiszaújváros – töltötte, itt is járt gimnáziumba. Egyetemi tanulmányait Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem tanári szakán végezte. Ezután a debreceni Déri Múzeum muzeológusaként dolgozott 2000-ig; 1994-ben heraldikusi diplomát szerzett. 2000-ben meghívást kapott a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumba, ahol fegyvertörténészként kezdett tevékenykedni és 2001-ben a Magyar Honvédség hivatásos tiszti állományába került. 2010-ben a Debreceni Egyetem történelem szakán PhD fokozatot szerzett középkori fegyvertörténetből. 2010-ben tanácsadóként átvezényelték a Honvédelmi Minisztériumba, a következő évben a társadalmi kapcsolatokért, a hadisírgondozásért, valamint a honvédelmi nevelés irányításáért felelt főosztályvezetőként. 2015-től 2017-ig a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és a MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokságon volt tanácsadó. 2017 végén átvezényelték a Nemzeti Örökség Intézetébe főtanácsadónak, ahol 2018. június 15-től Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Igazgatóként dolgozik.

Papp Gábor

Elérhetőségei

Telefonszám
+36-1-795-3344

E-mail cím
gabor.papp@nori.gov.hu

Papp Gábor

kulturális igazgató

1979. október 5-én született Szekszárdon. Középiskolába az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolájába járt. 2005-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar nemzetközi kap­cso­la­tok szak külügyi főszakirányán, illetve szociológia mellékszakirányon. Ugyanebben az évben diplomázott az ELTE BTK történelem szakán. Ugyanitt, a Történettudományi Doktori Iskola Társadalom-és gazdaságtörténeti PhD-programján 2008-ban szerzett abszolutóriumot. 2006 nyarától dolgozik az intézet jogelődjének tekinthető Nemzeti (Emlékhely és) Kegyeleti Bizottság titkárságán. Hobbija a labdarúgás, az olvasás és a kiadványszerkesztés.

Somogyi Tibor

Elérhetőségei

Telefonszám
+36-1-795-3179

E-mail cím
tibor.somogyi@nori.gov.hu

Somogyi Tibor

szolgáltatási igazgató

1968. augusztus 8-án született Budapesten. Középiskolai tanulmányait követően a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar számvitel szakának vállalkozási szakirányán szerzett közgazdász diplomát 2001-ben. 1993-tól 2010-ig dolgozott a 2015-ig a Fiumei Úti Sírkertet is üzemeltető Budapesti Temetkezési Intézet Zrt-nél, vezérigazgató-helyettesként. A Nemzeti Örökség Intézetének annak megalakulásától, 2013-tól munkatársa. Nős, hat gyermek édesapja.

dr. Snóbli József

Elérhetőségei

Telefonszám
+36-70-685-3021

E-mail cím
jozsef.snobli@nori.gov.hu

dr. Snóbli József

adat- és biztonságvédelmi igazgató, integritás tanácsadó

1954. október 21-én született Budapesten. Az igazságszolgáltatásban eltöltött évek után a rendvédelmi szerveknél dolgozott, leszerelését követően ügyvédként praktizált és nemzetközi tapasztalatot is szerzett a Helmet. Kft. (magánnyomozás) tulajdonosaként. 2009. április 1-jén bíróvá nevezték ki, polgári ügyszakban 2015. május 31. napjáig. 1994-ben avatták a Szent György Lovagrend tagjává, ahol ma tiszti fokozat birtokosa. 2011-től az Emberi Méltóság Tanácsának és az Európai Jogi Akadémia Elnökségének tagja.

Szakács István

Elérhetőségei

Telefonszám
+36 70 400 85 51

E-mail cím
istvan.szakacs@nori.gov.hu

Szakács István

műszaki igazgató

1969. október 9-én született Budapesten. Középiskolába a budapesti Vági István Építőipari Szakközépiskolába járt. 1992-ben végzett üzemmérnökként a Pollack Mihály Műszaki Főiskola épületgépészeti szakán. 25 éves szakmai pályafutását a Magyar Kábelműveknél kezdte. A Kábelműveknél szakmai kiküldetésben vett részt Malajziában a nagyfeszültségű kábelvonal kulcsrakész kivitelezésében. A Magyar Kábelművek Rt.-nél eltöltött 10 év szakmai tudását a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-nél fejlesztette tovább beruházási és fenntartási főosztályvezetőként. 2011-től részt vett a nanotechnológián alapuló kutatásfejlesztésben, továbbá több nemzetközi projekt elindításában. 2015 márciusától tanácsadóként, később főosztályvezetőként aktívan részt vesz a Nemzeti Örökség Intézet életében. 2009-től a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetségének tagja. Hobbija a síelés, szörfözés.

Kismarty-Lechner Csaba

Elérhetőségei

Telefonszám
+36 70 489 7763

E-mail cím
csaba.lechner@nori.gov.hu

Kismarty-Lechner Csaba

stratégiai igazgató

1970. május 2-án született Budapesten. Építészmérnök, Tervezési Szakmérnök. 1994. óta tartó szakmai pályafutását kivitelezőként kezdte, majd egy hosszabb időszakon keresztül belsőépítész kivitelező-tervezőként folytatta. Később - mintegy 15 éven keresztül - az egyik magyarországi nagybank beruházási és üzemeltetési területét irányította. A multinacionális vállalati környezet után a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megkeresésére nagy állami beruházások előkészítésében vett részt. A NÖRI csapatát 2017. eleje óta erősíti a jelenlegi pozíciójában. A Magyar Építészkamara, és egyéb szakmai szervezetek tagja. Nős, két gyermek édesapja. Szabadidejében zeneszerzéssel foglalkozik, az Artisjus tagja.