Vezetőink

A Nemzeti Örökség Intézetét főigazgató vezeti. A főigazgatót munkájában két főigazgató-helyettes segíti, az Intézet munkáját igazgatók irányítják.

Radnainé dr. Fogarasi Katalin

Elérhetőségei

Telefonszám
+36 (1) 795 3179

E-mail cím
nori@nori.gov.hu

Radnainé dr. Fogarasi Katalin

főigazgató

Az ELTE állam- és jogtudományi karán szerzett diplomát 1982-ben. Közel két évtizede dolgozik a kegyeleti kultúra szakterületén. 2000-től tizenhárom éven át töltötte be a Nemzeti Kegyeleti Bizottság majd a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (NEKB) főtitkári tisztét. A 2013-ban megalakult Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) vezetője előbb elnökként, majd az intézet főigazgatójaként. E vezetői megbízásai keretében felügyeli az országosan mintegy 6000 sírt tartalmazó nemzeti sírkertet, azok gondozási, felújítási, nyilvántartási, rendszerező tudományos feldolgozási, ellenőrzési munkálatait.


2016-tól a Fiumei úti sírkert és a Salgótarjáni utcai zsidó temető vagyonkezelője és üzemeltetője, irányításával folyik az ország legfontosabb temetője, a Fiumei úti sírkert nemzeti emlékhely rekonstrukciója és méltó emlékhellyé fejlesztése. Irányítása alatt nyerte el a Fiumei úti sírkert a Magyar Örökség-díjat, valamint a Józsefvárosért-díjat. 


Megemlékezések, tudományos konferenciák szervezője, amelyek közé tartoznak állami szintű rendezvények és megemlékezések is. 


Személyesen irányítja a kiemelt, állami temetések méltó előkészítését és lebonyolítását.


Elindította az évente megrendezésre kerülő Nemzeti Emlékezet Konferenciát (korábban Országos Kegyelet és Emlékezet Konferencia). A NÖRI – a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsággal együttműködve – a kormányzati emlékezetpolitika képviselőjeként folytatja az NEKB által megalapozott hagyományt, és koordináló szerepet kíván vállalni a kormányzat, a tudomány, a művészeti élet, az örökségvédelem, az egyházak, a temetkezési vállalkozások és a civil szervezetek képviselői között a minél színvonalasabb kegyeleti kultúra megvalósulásában. 


Pályafutása során jogi szaktudása, szakmai tapasztalatai révén egyik kezdeményezője volt a nemzeti gyászról szóló 237/2001. (XII.10.) Korm. rendeletnek, részt vett több jogszabály szakmai előkészítésében.


Az elmúlt években számos elismerésben részesült: Honvédelemért kitüntető cím I. (2002), A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2004), A Melvin Jones Fellow kitüntetése a Humanitárius Szolgálatokért (2007, a legrangosabb Nemzetközi Lions kitüntetés), 56-os Magyar Szabadságharc lovagkeresztje (2007), A Magyar Érdemrend tisztikeresztje (2011), ÉTE-díj (2018), Budapestért-díj (2018), Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata (2019), a Magyar Kultúra Lovagja (2020).

Társadalmi szerepvállalását tekintve 2001-től a Magyarországi Lions Klubok Szövetségének klubelnöke, a Klauzál Lions Klub tagja és örökös elnöke. Fontosnak tartja a hátrányos helyzetű gyerekek segítését. Vezetése alatt a klub háromszor nyerte el Magyarországon az év legjobb klubja kitüntető címet, valamint az azzal járó kupát.
 
 

dr. Kárpáti Katalin

Elérhetőségei

Telefonszám
+36 (1) 795 3553

E-mail cím
katalin.karpati@nori.gov.hu

dr. Kárpáti Katalin

főigazgató-helyettes

Több mint 30 éves jogász múlttal rendelkezik, ügyvédként főleg gazdasági jogi ügyekre szakosodott. Külkereskedelmi szakjogászi gyakorlata révén járatos a nemzetközi kereskedelmi jogban is, több nagyobb volumenű zöldmezős beruházás közreműködője volt. Jelentős szakmai tapasztalatot szerzett önálló jogi személyek létesítéséhez, az alapításukat követően, a működésükhöz szükséges komplett jogi struktúra, belső jogi és humánpolitikai szabályozási rendszer, engedélyezési eljárás, szerződéses konstrukciók kialakításában. Képviselt multinacionális vállalatokat, nemzetközi tulajdonú pénzintézményeket, állami intézményeket. Posztgraduális szakmai képzésben jogi ismereteket oktatott. Magánemberként 25 éve végez karitatív tevékenységet.

Ádám Ödönné

Elérhetőségei

Telefonszám
+36 (1) 896 0985

E-mail cím
odonne.adam@nori.gov.hu

Ádám Ödönné

gazdasági igazgató, főigazgató-helyettes

A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, Számviteli és Pénzügyi Szakirányon szerzett közgazdász diplomát. Évtizedeken keresztül volt gazdasági vezetői pozícióban különböző államigazgatási szerveknél: Pest Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás, OKM Támogatáskezelő Igazgatósága, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet. Szakmai pályafutását a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságon folytatta, majd a Nemzetstratégiai Kutatóintézet gazdasági igazgatójaként közreműködött az Intézet felállításában. 2015. április 1-től 2016. május 1-ig a Nemzeti Örökség Intézete gazdasági vezetője a Miniszterelnökség Intézmények Gazdálkodási Főosztályán belül. A Miniszterelnökségen Főosztályvezetőként ellátta a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, VERITAS Történetkutató Intézet, Magyar Nyelvstratégiai Intézet, Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum, Nemzeti Kommunikációs Hivatal, Brüsszeli Állandó Képviselet gazdasági vezetői feladatait. 2018. augusztus 15-től újra a Nemzeti Örökség Intézetének gazdasági vezetője és főigazgató helyettese.

Miklósné Meyer Ágnes

Elérhetőségei

Telefonszám

+36 (1) 896 7368

E-mail cím

agnes.meyer.miklosne@nori.gov.hu

Miklósné Meyer Ágnes

társadalmi kapcsolatokért felelős igazgató

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2004-ben politológián jeles diplomával végzett. 2006 júniusa és 2010 májusa között az Országgyűlési Hivatal Fidesz-frakciójának munkatársa, ezt követően 2013 februárjáig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium miniszteri kabinetjének főosztályvezető-helyettese, majd a főosztályvezetője. 2013 februárjától a KIM Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának kabinetfőnöke, júniustól helyettes államtitára, mely pozícióban kiemelt feladata volt a nemzeti ünnepek és emléknapok teljes körű lebonyolítása, valamint számos társadalmi kampány teljes körű előkészítése. Szakmai pályafutása során kiemelt feladatának tekintette a “Gyermekbarát igazságszolgáltatás”, az “Internet nem felejt” társadalmi célú projektek koordinálását. 2014 júniusa és szeptembere között a Külgazdasági és Külügyminisztérium Kulturális Diplomáéciáért Felelős Államtitkárság kabinetfőnökeként igazgatási és koordinációs jellegű feladatok, polgári jogi szerződések, kodifikációs feladatok, valamint kiemelt kulturális projektek előkészítése és koordinációja, tárcaegyeztetések voltak a feladatai. 2015 októbere és 2019 májusa között a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban sajtó – és parlamenti koordinációs feladatokat látott el, majd a jogutód Innovációs és Technológiai Minisztérium Fenntarthatóságért Felelős Államtitkársága  kabinetfőnöke volt.  Jelenleg a Nemzeti Örökség Intézetének társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója. 

Somogyi Tibor

Elérhetőségei

Telefonszám
+36 (1) 795 3179

E-mail cím
tibor.somogyi@nori.gov.hu

Somogyi Tibor

szolgáltatási igazgató

1968. augusztus 8-án született Budapesten. Középiskolai tanulmányait követően a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar számvitel szakának vállalkozási szakirányán szerzett közgazdász diplomát 2001-ben. 1993-tól 2010-ig dolgozott a 2015-ig a Fiumei Úti Sírkertet is üzemeltető Budapesti Temetkezési Intézet Zrt-nél, vezérigazgató-helyettesként. A Nemzeti Örökség Intézetének annak megalakulásától, 2013-tól munkatársa. Nős, hat gyermek édesapja.

Szakács István

Elérhetőségei

Telefonszám
+36 (1) 896 4588

E-mail cím
istvan.szakacs@nori.gov.hu

Szakács István

műszaki igazgató

1969. október 9-én született Budapesten. Középiskolába a budapesti Vági István Építőipari Szakközépiskolába járt. 1992-ben végzett üzemmérnökként a Pollack Mihály Műszaki Főiskola épületgépészeti szakán. 25 éves szakmai pályafutását a Magyar Kábelműveknél kezdte. A Kábelműveknél szakmai kiküldetésben vett részt Malajziában a nagyfeszültségű kábelvonal kulcsrakész kivitelezésében. A Magyar Kábelművek Rt.-nél eltöltött 10 év szakmai tudását a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-nél fejlesztette tovább beruházási és fenntartási főosztályvezetőként. 2011-től részt vett a nanotechnológián alapuló kutatásfejlesztésben, továbbá több nemzetközi projekt elindításában. 2015 márciusától tanácsadóként, később főosztályvezetőként aktívan részt vesz a Nemzeti Örökség Intézet életében. 2009-től a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségeinek Szövetségének tagja. Hobbija a síelés, szörfözés.