Nemzeti Sírhelyek


Szenczi Miklós (Schmidt Miklós)

Rövid leírás

Szenczi Miklós (Schmidt Miklós)

Budapesten középiskolai r. tanár és az Eötvös Collegium tanára (1928–1937). A londoni egyetemen a magyar nyelv és irodalom oktatója (1937–1947), hazatérése után a Pázmány Péter Tudományegyetemen az angol nyelv és irodalom ny. r. tanára (1947–1949), elbocsátották (1949), rehabilitálása után az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1957–1973). Az MTA Irodalomtudományi Intézete nyugat-európai komparatisztikai kutatócsoportjának vezetője (1973–1977).

Számos kézikönyvet, monográfiát és nagyszámú tanulmányt írt, melyekben az angol filológia szinte valamennyi területével foglalkozott. Kiemelkedőek Shakespeare-kutatásai, érdeklődésének középpontjában az angol reneszánsz dráma állt (English Drama during the Middle Ages and the Renaissance, 1966), kiadta Shakespeare kortársainak húsz drámáját magyar nyelven, formahű fordításokban, (három kötetben, 1961) de e drámaírókról megindított tanulmánysorozatát már nem tudta befejezni. Később Milton életművének, valamint az angol romantikusok (pl. Wordsworth, Blake, Coleridge stb.) irodalmi és költészetelméleti vizsgálatával foglalkozott. Az angol irodalom története (Szobotka Tiborral, Katona Annával, 1972) c. művében a régi angol irodalom történetét írta meg, pótolva a hazai anglisztika régi mulasztását. Valósághűség és képzelet (1975) c. könyve a romantikus irodalomesztétika filozófiai alapjait vizsgálta.