Nemzeti Sírhelyek


Utassy Loránd, újlaki

Rövid leírás

Utassy Loránd, újlaki

Az I. világháborúban a 31. tábori tüzérezred tisztjeként harcolt (1917–1918). A Tanácsköztársaság után, a Nemzeti Hadsereg, majd a Magyar Kir. Honvédség csapattisztje (1919–1928); közben a müncheni és a berlini magyar konzulátuson is szolgált (1921–1928). A 7. sz. vegyes dandár parancsnokságán (1928–1930), a Honvédelmi Minisztériumban (HM) beosztott vezérkari tiszt (1930–1935). A HM VI-5. Osztályának h. vezetője (1935–1936), a VI-2. Osztály vezetője (1937. jan.– máj.). Magyarország londoni és washingtoni (1937–1941), mexikóvárosi katonai attaséja (1941–1942), a 2. sz. Vezérkari Főnöki Osztály (hírszerzés és kémelhárítás) munkatársa (1942–1943); ezredesi rangban (1942-től).

A HM 21. Osztályának (hadifogolyügyek) vezetőjeként (1943. okt.–1944. okt.) sokat tett a Magyarországra menekült külföldi katonákért. Részt vett a Horthy-féle kiugrási kísérlet előkészítésében, őt küldték Malinovszkij marsallhoz, hogy az átállással kapcsolatos szovjet feltételeket átvegye (1944. okt. 13.). A nyilas hatalomátvétel után letartóztatták (1944. okt. 16.), Sopronkőhidára, majd Németországba (Bajorországba) hurcolták. A II. világháború után tért vissza Magyarországra (1945. okt.), igazolták és átvették az új demokratikus magyar hadseregbe, vezérőrnaggyá léptették elő (1945. nov.), de hamarosan nyugdíjazták (1946). Budapestről kitelepítve Szarvaskúton élt (1951–1953).