Nemzeti Sírhelyek


Révai Mór János (Rosenberg Móric)

Rövid leírás

Révai Mór János (Rosenberg Móric)

 

Könyvszakmai pályafutását apja, Révai Sámuel könyvesboltjában kezdte, ahol az újonnan létrehozott könyvkiadói osztályt vezette (1880-tól). A családi kiadóvállalat rt.-vé alakulása, ill. apja visszavonulása után a Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. vezérigazgatója (1896-tól). Működése alatt jelent meg többek között Jókai Mór (I–C. köt., 1894–1898) és Mikszáth Kálmán műveinek jubileumi kiadása (I–XII. köt., 1889–1896), Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben (I–V köt., 1895) c. reprezentatív kiadvány stb. Szerkesztette a Regényvilág c. szépirodalmi folyóiratot. Megszerezte a Pallas nagy lexikona kizárólagos terjesztési, majd kiadási jogát és dokumentációját, amely alapját képezte a vezetése alatt megjelent Révai nagy lexikonának (I–XVIII. köt. Bp., 1910–1926; két pótkötet: Bp., 1927 és 1935); a lexikon utolsó kötetének utószavát már halálos ágyán írta.

A Szabadelvű Párt színeiben a Széki választókerület országgyűlési képviselője (1901–1905).

 

 

(A kép forrása: Wikipédia)