Jogtár

Az alábbiakban felsorolt jogszabályok a www.njt.hu oldalon hozzáférhetők, a többi dokumentum pedig letöltés útján ismerhető meg.

Magyarország Alaptörvénye
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény
A temetőkről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet
A nemzeti gyászról szóló 237/2001. (XII.10.) Korm. rendelet
A kiemelt állami temetésekről szóló 378/2020. (VII.30.) Korm. rendelet
A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet
A nemzeti és történelmi emlékhelyek használatáról és fenntartható használatuk támogatásáról, valamint a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 740/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet
A kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V.24.) Korm. rendelet
A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet
A történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 42/2013.(VIII. 9.) BM rendelet
Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettség megszüntetéséről szóló 15/2002. (V. 14.) NKÖM rendelet