Kiadványaink

Több mint temető

Ismeretterjesztő magazin a Fiumei Úti Sírkertről

Vajon hány oroszlán rejtőzik a Fiumei úton? Meddig tartottak a harcok a második világháborúban a sírkertben, és hová temették a kommunizmus élharcosait? Kinek építették a legnagyobb mauzóleumot? Csak pár kérdés a sok közül, amelyeket a Nemzeti Örökség Intézetének legutóbbi, a Fiumei Úti Sírkertet bemutató kiadványa próbál megválaszolni.

ÁR:

900 Ft

Megnézem

Emlék-Őr

A Nemzeti Örökség Intézete időszaki kiadványa

Épített örökségünk

ÁR:

0 Ft

Megnézem

More Than a Graveyard

The Fiumei Road Cemetery

Fiumei Road Cemetery, Hungary’s most prestigious place of burial, has been a special site of national remembrance ever since it was opened.

ÁR:

900 Ft

Megnézem

"Nemzeti nagylétünk nagy temetője"

A Fiumei úti sírkert és a Salgótarjáni utcai zsidó temető adattára

1938 és 1999 után harmadszor jelenik meg olyan összefoglaló munka, amely teljességre törekedve mutatja be a százhetven éves Fiumei úti sírkert – történelmi nevén: Kerepesi úti temető – nevezetes síremlékeit.

ÁR:

3.000 Ft

Megnézem

Emlékhelyek Lapja

Nemzeti Emlékhelyek

A nemzeti emlékhelyek történelmünk legfontosabb helyszínei, az emlékezet egyszerre szimbolikus és valóságos terei. Bár gyakran fontos építészeti alkotások, nem elsősorban műemléki szempontok alapján számítanak jelentősnek, hanem kiemelkedő történelmi szerepük miatt.

ÁR:

900 Ft

Megnézem

Az örökkévalóság háza

Ismeretterjesztő magazin a Salgótarjáni Utcai Zsidó Temetőről

A temető a magyar zsidóság békés és virágzó történeti korszakának emlékhelye. A zsidó temetőre a héber nyelvben több kifejezést is használnak, az egyik ilyen az „örökkévalóság háza” (bét olám), mi ezt választottuk kiadványunk címéül.

ÁR:

900 Ft

Megnézem

The House of Eternity

The Salgótarjáni Street Jewish Cemetery

This is a very special publication for a very special cemetery. As József Schweitzer, a former principal of the Jewish Theological Seminary said: a cemetery is a museum of tombstones. The Salgótarjáni Street Jewish Cemetery is a museum of the 19th century Jews in Budapest.

ÁR:

900 Ft

Megnézem

Az Apponyi-hintó

NÖRI-füzetek 1.

Hatalmas fekete luxusjármű, amit mindenkinek látnia kell: a közel négy méter magas, öt és fél méter hosszú hintót a világ egyik legnagyobb gyászhintajaként tartják számon. Csupán egy 19. században készült csehországi gyászhintó versenyez vele centiméterekben az elsőségért. A NÖRI-füzetek első számában bemutatkozó Apponyi-hintó nemcsak a nagy állami temetéseknek állít emléket, hanem a hazai kocsi- és hintógyártó ipar hattyúdala is.

ÁR:

300 Ft

Megnézem

Emlékhelyek lapja

Történelmi emlékhelyek

A NÖRI a Terekbe írt múlt című tudományos ismeretterjesztő albummal, illetve népszerűsítő kiadványaival, a NÖRI Füzetek nemzeti és történelmi emlékhelyeket bemutató sorozataival, továbbá a tavalyi és az idei Emlékhelyek Napján megjelentetett Emlékhelyek Lapja kiadványaival is az emlékhelyek ismertségének és népszerűségének növelését tűzte ki célul.

ÁR:

900 Ft

Megnézem

Fiumei úti sírkert

NÖRI-füzetek 2.

Sírkert, temető és nemzeti panteon Budapest szívében: a NÖRI-füzetek második számából nem csak a Fiumei úti sírkert páratlan másfél évszázada ismerhető meg, hanem egyben a magyar történelem egymást váltó korszakai is. Köztemető és nemzeti nagyság, hatalmas park és csendes kegyelet.

ÁR:

300 Ft

Megnézem

Mohács

NÖRI-füzetek 3.

Mohács Magyarország késő középkori, illetve kora újkori történetének egyik legfontosabb emlékhelye. Mohács fogalmán ma elsősorban olyan nemzeti tragédiát értünk, amely a későbbi hanyatlástörténetek szimbolikus kezdőpontjaként negatív módon határozza meg a nemzeti identitást. Ahhoz azonban, hogy Mohács mint fogalom és mint emlékhely megszületését és mai jelentését megérthessük, a NÖRI-füzetek harmadik számában a csata tömör leírásán túl vázlatosan áttekintjük a helyhez és az eseményhez tapadó értelmezéseket, a tudomány vitáit és a mohácsi emlékhely megszületésének történetét is.

ÁR:

300 Ft

Megnézem

Széphalom

NÖRI-füzetek 4.

Kazinczy Ferenc több mint 200 évvel ezelőtt széphalmi kúriájából tollal és tintával, levélpapíron valósította meg azt, amit a 21. századi ember számára az internet egy-két kattintással lehetővé tesz. A felvilágosodás elkötelezett híveként a literátor valóságos levelezési hálózatot épített ki és működtetett élete végéig. Ezt és Kazinczy egykori otthonát, a régi Abaúj és Zemplén vármegyék határán, Sátoraljaújhely mellett fekvő Széphalmot mutatja be a NÖRI-füzetek negyedik száma.

ÁR:

300 Ft

Megnézem

A Nemzeti Gyászpark és a Kisfogház

NÖRI-füzetek 5.

A NÖRI-füzetek ötödik száma Magyarország második világháború utáni történelmének egyik legfontosabb szimbolikus terét, a nemzeti emlékezet és gyász színhelyét, az 1956-os forradalom és szabadságharc mementóját mutatja be.

ÁR:

300 Ft

Megnézem

Batthyány-mauzóleum

NÖRI-füzetek 6.

Az 1849-ben kivégezett Batthyány Lajost, a nemzet mártírját, temetését, a "nemzeti gyász nagy pillanatát" illetve és mauzóleumának építésének történetét mutatja be a NÖRI-füzetek hatodik száma.

ÁR:

300 Ft

Megnézem

Deák-mauzóleum

NÖRI-füzetek 7.

A haza bölcse, a nemzet halottja, a passzív ellenállás vezéralakja: a NÖRI-füzetek hetedik száma az 1876-ban elhunyt Deák Ferenc temetésének történetét, és gigászi mauzóleumát mutatja be.

ÁR:

300 Ft

Megnézem

Kossuth-mauzóleum

NÖRI-füzetek 8.

Kossuth Lajos (1802–1894) a magyar történelem és nemzeti emlékezet egyik legfontosabb alakja. 1909-ben átadott mauzóleumát, Magyarország legnagyobb sírépítményét a NÖRI-füzetek nyolcadik száma mutatja be.

ÁR:

300 Ft

Megnézem

Pannonhalma

NÖRI-füzetek 9.

A Pannonhalmi Bencés Főapátság a világörökség része, a magyar kereszténység bölcsője, fontos szellemi műhely. Nemzeti emlékhelyünket mutatja be a NÖRI-füzetek kilencedik száma.

ÁR:

300 Ft

Megnézem

Az Országház és környéke

NÖRI-füzetek 10.

Köztérből az ország főtere: az Országház és környéke kiemelt nemzeti emlékhelyet mutatja be a NÖRI-füzetek tizedik száma.

ÁR:

300 Ft

Megnézem

Sárospatak

NÖRI-füzetek 11.

Sárospatak várába a kora újkori Magyarország egyik kulturális és politikai központjába, a Rákóczi család kultuszának legfontosabb emlékhelyére kalauzol a NÖRI-füzetek tizenegyedik száma.

ÁR:

300 Ft

Megnézem

Vizsoly

NÖRI-füzetek 12.

A magyar művelődéstörténet egyik bölcsőjébe, a teljes magyar bibliafordítást megjelentetésének helyszínére, Vizsolyba kalauzol el a NÖRI-füzetek 12. száma.

ÁR:

300 Ft

Megnézem

Az első világháborús emlékmű

NÖRI-füzetek 13.

A Nemzeti Örökség Intézete 2018-ban, az első világháború lezárásának centenáriumán a hősi halottak tiszteletére piramisformájú emlékművet emelt a Fiumei úti sírkert nemzeti emlékhelyen.

ÁR:

300 Ft

Megnézem

Szigetvár

NÖRI-füzetek 23.

2020-at az Országgyűlés Zrínyi Miklós-emlékévvé nyilvánította. Az idén 400 éve született magyar költő, hadvezér és hadtudós Szigeti veszedelem című eposzában állított emléket Szigetvár ostromának és azonos nevű, várvédő dédapjának.

ÁR:

300 Ft

Megnézem

Mártírsírok kutatása - Boldog Sándor István ereklyéi

NÖRI-füzetek 21.

A 2013-ban boldoggá avatott Sándor István (1914–1953) szalézi szerzetest 1953. június 8-án végezték ki koncepciós per áldozataként. Az Új köztemető 301-es parcellájában jeltelen tömegsírba temették el öt másik sorstársával együtt.

ÁR:

300 Ft

Megnézem

Szarvas, a történelmi Magyarország középpontja

Szarvas, a történelmi Magyarország középpontja

2020 a nemzeti összetartozás éve, a Nemzeti Örökség Intézete ebből az alkalomból mutatja be Szarvas történelmi emlékhelyét.

ÁR:

300 Ft

Megnézem

Gyászetikett - A temetői viselkedés kultúrája

Gyászetikett - A temetői viselkedés kultúrája

A NÖRI egyik kiemelt feladata a kegyeleti kultúra ápolása és megismertetése a szélesebb közönséggel. Ezt a célt szolgálja legújabb kiadványunk, a Gyászetikett. A temetői viselkedés kultúrája, amely sorrendben immár a 25. NÖRI Füzet.

ÁR:

300 Ft

Megnézem

Fiumei Úti Sírkert

Képzőművészeti album

A Fiumei úti Sírkert (Kerepesi temető) Magyarország egyik legrégibb összefüggően megmaradt sírkertje. Egész Európában az egyik legteljesebb „Nemzeti Pantheon”, ahol történelmünk és kultúránk nagy alakjai: politikusok, művészek, tudósok nyugszanak. A temető hatalmas, 56 hektáros területen fekszik.

ÁR:

3.990 Ft

Megnézem

A Salgótarjáni Utcai Zsidó Temető

Képzőművészeti album

A főváros VIII. kerületében található, 1874-ben megnyitott Salgótarjáni utcai zsidó temető a főváros és az ország egyik legjelentősebb sírkertje, mind az itt nyugvó neves személyek tekintetében, mind művészeti, műemléki értelemben.

ÁR:

3.990 Ft

Megnézem

Terekbe írt múlt

Album

Egy nemzet múltja és történelmi emlékezete szimbolikus jelentőségű helyekhez kötődik. Többnyire a dicsőség és a gyász terei ezek, általuk újból átélhetők a nemzet tagjait büszkeséggel eltöltő események és a nemzeti tragédiák. A nemzeti múlt ezen elemeit tehát többnyire helyekhez kötötten, „terekbe írva” lelhetjük fel, közös feladatunk és felelősségünk, hogy ezeket a jövő generációi is megismerjék és felkeressék.

ÁR:

3.990 Ft

Megnézem

Nemzeti és történelmi emlékhelyek

Grafikus látványtérkép

A Nemzeti Örökség Intézete látványos légifotókkal és Ferenc Tamás nagyszerű grafikáival 13 magyarországi nemzeti emlékhelyet, illetve 47 történelmi emlékhelyet mutat be ennek az egyedülálló látványtérképnek a segítségével.

ÁR:

210 Ft

Megnézem

Névpontkönyv

Könyv

A Nemzeti Örökség Intézete gondozásában megjelent Névpontkönyv népszerű stílusban megírt ismertető könyv.

ÁR:

3.990 Ft

Megnézem

Emlékezés politikai foglyokra és áldozatokra

Emléktáblák és emlékművek Magyarországon

Jelen könyv közel száz emlékművet és emléktáblát mutat be Magyarországon és a határokon túl.

ÁR:

0 Ft

Megnézem

Síremlékek Győr-Moson-Sopron megyében

Képzőművészeti album

A sorozat negyedik köteteként jelent meg a nagycenki, soproni, győri, mosonmagyaróvári, pannonhalmi sírkerteket, valamint számos kisebb település sírjait bemutató album, melyhez Hiller István, az egykori nemzeti kulturális örökség miniszter írt előszót.

ÁR:

3.990 Ft

Megnézem

Zsidó síremlékek Budapesten

Képzőművészeti album

A Holokauszt 60. évfordulója alkalmából jelent meg a Farkasréti neológ temetőt, a Csörsz utcai temetőt, az Óbudai neológ temetőt, a Salgótarjáni úti temetőt, a Rákoskeresztúri (Kozma utcai) temetőt és a Rákoskeresztúri ortodox (Gránátos utcai) temetőt, valamint két régi, a középkorból fennmaradt sírkövet bemutató album.

ÁR:

3.990 Ft

Megnézem

Megrendelés

A könyvek a Fiumei úti sírkert Infopontjában vásárolhatók meg.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy intézetünkben kizárólag készpénzzel történő vásárlás lehetséges.