Nemzeti Sírhelyek


Malonyay Dezső (Malonyai Dezső)

Rövid leírás

Malonyay Dezső (Malonyai Dezső)

A kolozsvári gimnázium r. tanára (1892–1893), Párizsban élt, majd beutazta Európa nagy részét (1893–1897), hazatérése után a budapesti V. kerületi főreáliskola r. tanára (1897–1905), majd csak irodalommal foglalkozott. Az Erdélyi Irodalmi Társaság titkára. A Petőfi Társaság r. tagja, majd t. tagja (1916). A Pesti Napló (1896), a Budapesti Hírlap belső munkatársa (1897–1916).

A modern magyar művészettörténet-írás úttörője, az első Munkácsy- és Szinyei Merse Pál-monográfia szerzője. Nagy munkája, a részben halála után megjelent A magyar nép művészete (I–V. köt., 1907–1922) ma is alapműnek számít. Elbeszéléseket, regényeket, népszerű színműveket is írt és fordított.

 

(A portrékép forrása: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Malonyai_Dezs%C5%91.JPEG)

Irodalom

"Sorra vesszük hazánk magyarlakta részeit" - Malonyai Dezsőre emlékeztek

Szinte egy időben ismerte fel Kodály, Bartók és Malonyai, hogy a paraszti életmód és szokásrend, ideálok, értékrendek változásai okán, a népi hagyomány még meglévő kincseit gyűjteni, dokumentálni kell, éltetni, újabb és újabb generációk okulására és hasznára – hangsúlyozta Zsigmond Attila, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (NEKB) tagja a Malonyai Dezső halálának 100. évfordulóján, a Fiumei úti sírkertben tartott április 22-ig megemlékezésen.

A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) által szervezett megemlékezésen Zsigmond Attila kiemelte: Malonyai Dezső író, művészettörténész, hírlapíró, néprajzi tudós és 25 munkatársa „öt év alatt hatalmas, sokezernyi tárgyanyagot örökítettek meg szebbnél szebb rajzokon, festményeken, fényképeken, felmérésekben, térképekkel, jegyzetekkel és ebből »A magyar nép művészete« címmel öt vaskos kötetes sorozatot jelentettek meg 1902 és 1907 között.” Egyfajta alapkutatás volt ez, máig alapja szinte minden azóta e témakörben megjelent tudományos vagy népszerű tudományos kiadványnak – tette hozzá a NEKB tagja.

Zsigmond Attila abban a reményben zárta mondanivalóját, hogy „mi, most itt a XXI. század elején is méltán érdeklődéssel olvassuk, ismerkedünk eleinkkel, sok-sok akkor még megvolt, a mindennapi életben használt értékünket megmentettük és megmentjük ma is az enyészettől a nemzet kincseit, múzeumok vagy magángyűjtemények becses darabjaiként, tanultunk mindebből, és ráépíthetjük mai tudásunkat, gondolatainkat és érzelmeinket.”

A megemlékezésen - melyen Podhorszky Gábor gitárművész is közreműködött - koszorút helyezett el többek között Radnainé dr. Fogarasi Katalin, a NÖRI elnöke és Dr. Papp Ferenc ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály osztályvezetője. 

2016. április 22.