Rövid leírás

Csiki Gábor

 

Az I. világháborúban tábori lelkészként szolgált (1914–1918), pappá szentelték (1915), a kolozsvári gyülekezet lelkipásztora (1915–1923). Hosszabb előadói körúton járt Angliában és az USA-ban, ahol jelentős propagandatevékenységet folytatott a magyar kisebbségek ügyében (1920–1922), hazatérése után az angol–amerikai unitárius társulatok által létesített budapesti Unitárius Misszió Ház alapító lelkésze (1923-tól).

Felépíttette Budapest második, erdélyi stílusú, festett famennyezetes unitárius templomát és gyülekezeti termét, majd internátust létesített (1928). Mint a Misszió Ház vezető lelkésze a szülőföldjétől elszakadt székely-magyarság érdekében tevékenykedett, Debrecenben szórványlelkész (1930-as évek). Magyar kir. kormányfőtanácsos (1933). A Duna–Tiszamenti egyházkör esperese (1943–1947), esperes helynöke (1947–1957), a magyar állam és az unitárius egyház közötti egyezmény aláírója (Gálfalvi Istvánnal és Gyallay Pap Domokossal, 1948). Az egyházi Elnöki Tanács tagja (1956).

(A kép forrása: missziohaz.hu)