Nemzeti Sírhelyek


Gál Kelemen, szentgericzei

Rövid leírás

Gál Kelemen, szentgericzei

 

A kolozsvári Unitárius Kollégium óraadó (1891–1893), r. tanára (1893–1931); közben a kolozsvári Unitárius Főgimnázium igazgatója is (1900–1925). Az erdélyi unitarizmus történetével, művelődés- és kultúrtörténetével, Brassai Sámuel, kilyéni Ferencz József és Jakab Elek munkásságával foglalkozott. Nagymonográfiában dolgozta fel a Kolozsvári Unitárius Kollégium történetét. Az Unitárius Irodalmi Társaság alelnöke. A Magyar Kisebbség tanügyi rovata és a Keresztény Magvető c. folyóirat szerkesztője (1910–1918).

(A kép forrása: http://tudastar.unitarius.hu/pantheon/g.htm)