Műhely


"Curriculum vitae" - 170 éve született Jónásch Antal bánya- és kohómérnök (1850-1945)

2020. december 17.


170 éve született Jónásch Antal bánya-és kohómérnök, a magyar ipartörténet meghatározó alakja, kinek sírja 2008 óta védett a nemzeti sírkert részeként. Fiatal mérnökként 1875-76-ban a salgótarjáni vasműben az első gázfűtésű kavarókemencék építését vezette. 1880-tól nyugalomba vonulásáig a Rimamurány-Salgótarjáni vasmű üzemvezető mérnökeként elévülhetetlen érdemeket szerzett az üzem szervezésében és a salgótarjáni iparvidék kifejlesztésében. Napjainkban is nevét viseli Salgótarján egy lakóövezete. Élete során jelentős számú szakcikke jelent meg. Napjainkig kiadatlan „Curriculum vitae”-je számos, a magyar ipartörténet szempontjából eddig nem olvasható, értékes adatot tartalmaz. Liptay Péter salgótarjáni kohómérnök felajánlásának köszönhetően életrajzát először a Nemzeti Örökség Intézete adja közre.