Nemzeti Sírhelyek


Ferencz József

Rövid leírás

Ferencz József

Budapesten helyettesítő hitoktató-lelkész (1931–1933), a budapesti Unitárius Misszióház h. lelkésze (1933–1936); közben Angliában, az oxfordi unitárius gyülekezetekben, alkalmi lelkipásztori szolgálatokat végzett (1934–1935). Budapesten központi missziói lelkész és Józan Miklós püspöki vikárius előadó-titkára (1937–1944). A Kivándorlási Iroda igazgatója, a Magyarok Világszövetségének (MVSZ) titkára (1945), a Budapesti Unitárius Egyházközség gondnoka (1945–1947), a Pénzintézeti Központ munkatársa (1952–1957).

A Magyarországi Unitárius Egyház ún. köri felügyelő gondnoka (1957–1971), püspöke (1971–1988). A chicagói unitárius teológiai akadémia vendégprofesszora (1969). Az International Association for Religious Freedom (IARF) elnökségi tagja (1972–1993). Az Unitárius Élet felelős szerkesztője (1971–1989).