Nemzeti Sírhelyek


Filep Imre, remetei (R. Filep Imre)

Rövid leírás

Filep Imre, remetei (R. Filep Imre)

Központi missziói lelkész (Kolozsvár székhellyel, 1942–1944) és a besztercei unitárius gyülekezet alapítója. A II. világháború végén áttelepült Magyarországra (1945); a Szentesi Népi Kollégium vezetője (1945–1946), majd a hódmezővásárhelyi unitárium gyülekezet lelkésze (1946–1953). A budapesti unitárius egyházközség lelkésze (1953–1966) püspöki helynök (1966–1968), majd a magyarországi unitárius egyház h. püspöke (1968–1970). Az International Association Religious Freedom (IARF) Végrehajtó Bizottságának tagja (1959-től).