Nemzeti Sírhelyek


Gelei József

Rövid leírás

Gelei József

 

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Állattani Intézetének tanársegéde (1909–1912) és magántanára (1914–1919); egyúttal Kolozsvárott beosztott középiskolai r. tanár (1912–1919). A kolozsvári unitárius gimnázium r. tanára, az Erdélyi Múzeum Egyesület Zoológiai Gyűjteményeinek őre (1919–1924). A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Általános Állattani és Összehasonlító Bonctani Intézetének ny. r. tanára (1924–1940); a Matematikai és Természettudományi Kar dékánja (1929–1930 és 1935–1936), az Egyetem rektorhelyettese (1934–1935 és 1938–1939), rektora (1937–1938). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen az általános állattan és biológia ny. r. tanára, az Általános Állattani és Biológiai Intézet, ill. a Barlangkutató és Talajbiológiai Intézet igazgatója (1940–1944). A Szegedi Tudományegyetemen a biológia ny. r. tanára (1947–1950), a Szegedi Tudományegyetem Biológiai Intézete, ill. a SZOTE Biológiai Intézete igazgatója (1947–1952). Unitárius főgondnokként egyik kezdeményezője volt egyháza megújításának. Támogatta a fiatal népi tehetségeket, támogatásukra életre hívta a Berde Bizottságot.

A protozoológia (= az állattannak egysejtűekkel foglalkozó ága) világhírű magyar kutatójaként elsősorban egysejtűek citológiai vizsgálatával, gerinctelenek vizsgálatának mikrotechnikájával foglalkozott. Legjelentősebb eredményeit a protozoák legfejlettebb fajai, a csillósok (Ciliaták) morfológiájára, érző, ingervezető, kiválasztó és egyéb organellumaira vonatkozó kutatásai során érte el.

(A kép forrása: Wikipédia)