Rövid leírás

Ábel Jenő

 

A magyarországi klasszika-filológiai tudomány nemzetközileg is kiemelkedő képviselőjeként, elsősorban a késői – Homérosz utáni – görög eposzköltészettel és a középkori és kora újkori latin nyelvű magyarországi műveltséggel foglalkozott. Érdeklődése azonban kiterjedt a középkori kódexekre is, hisz már pályája kezdetén – húsz évesen! – az MTA felkérte a II. Abdul Hamid török szultán (uralkodott: 1876–1909) által Magyarországnak adott korvinák kritikai vizsgálatára. A magyarországi humanizmus-kutatás egyik megalapozója, alapvetőek a korvinákra vonatkozó megállapításai; a magyarországi színjátszás kezdeteit is kutatta.

Bővebben:

http://nevpont.hu/view.php?id=27

(A kép forrása: Wikipédia)