Nemzeti Sírhelyek


Kérészy Zoltán

Rövid leírás

Kérészy Zoltán

A Belügyminisztérium (BM) fogalmazó gyakornoka (1890–1893), segédfogalmazója, egyúttal Kaposvárott, Somogy vármegye főispánjának titkára (1893–1895). A Debreceni Református Jogakadémián a jogtörténet és az egyházjog r. tanára (1904–1914) és az akadémia igazgatója (1907–1912), dékánja (1912–1914). A pozsonyi, ill. a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen a jogtörténet ny. r. (1914–1938), az egyházjog és a politika ún. jogosított tanára (1923–1938). A Jog- és Államtudományi Kar dékánja (1916–1917, 1921–1922, 1936–1937), az Egyetem rektora (1922–1923).

Katolikus egyházi jog- és közigazgatás-történettel, a jogfejlődés történetével, a jogszokások vizsgálatával, a magyarországi országgyűlések történetével, politikatörténettel foglalkozott.