Nemzeti Sírhelyek


A pannonhalmi szociális otthonban elhunyt szerzetesek sírkertje

Rövid leírás

A pannonhalmi szociális otthonban elhunyt szerzetesek sírkertje

A kommunista államhatalom a magyarországi szerzetesrendeket 1950-ben felszámolta és számos szerzetest a Pannonhalmi Főapátságban létrehozott állami szociális otthonba száműzött. Az ott elhunytak nyugszanak ebben a parcellában, amely 2010 óta a Nemzeti Sírkert részeként védett.

A magyarországi férfi szerzetesrendek elöljáróinak javaslatára külön tisztelettel emlékezünk az alábbi szerzetesekre, akik életútjukkal és munkásságukkal kiemelkednek az itt nyugvók közül:

 

 1. Várkonyi Fidél Jenő O.Cist (1888-1959): tanár, plébános, perjel, író
 2. Markó József Marcell O.F.M. (1895-1971): hitszónok, szerkesztő, házfőnök, tartományfőnök-helyettes, író – Szibérián át a kolostorig   
 3. Bőle Kornél Viktor Kálmán O.P. (1887-1961): a Credo egyesület alapítója, író
 4. Nagy Lajos O.Sch.P. (1894-1974): gimnáziumi tanár, költő, irodalmi és nyelvészeti cikkek szerzője
 5. Nagy Sándor S.D.B. (1885-1973): hitoktató, nevelő, a visegrádi Mária Oltalma Fiúotthon igazgatója
 6. Bali János S.D.B. (1892-1978): plébános, az óbudai Szent Alajos ház, a Clarisseum és a magyaróvári internátus igazgatója. Felépítette a Mária, Keresztények Segítsége kápolnát.
 7. Tüll Alajos S.J. (1894-1987): tartományfőnök, a pécsi Pius Gimnázium cserkészcsapata és a Jézus Szíve Lelkészség megszervezője, a konviktus elöljárója, a pécsi és a kalocsai kollégium rektora, a kalocsai Szent István Gimnázium igazgatója, a Pannonhalmi Szociális Otthon belső ügyeit intézte mintegy 30 évig
 8. Holovics Flórián S.J. (1903-1988): házgondnok, internátusi nevelő, szemináriumi tanár, az Országos Levéltárban található magyar jezsuita rendtartományt érintő iratok rendezője és másolója, gyűjteménye a jezsuiták budapesti levéltárában található
 9. Somogyi Jenő S.J. (1879-1954): tartományfőnök, tanár, internátusi nevelő, a Manréza rektora
 10. Zsíros Ferenc S.J. (1879-1961): házfőnök, plébános, tanár, a Szív, a Mária Kert és a Hírnök című lapok szerkesztője, a Jézus Szíve Szövetség vezetője, az Imaapostolság országos titkára
 11.  Gyenis András S.J. (1901-1965): tanár, író – Száz jezsuita arcél, Jezsuita történeti évkönyv, Kiadványok a Jézus Társasága történetéből
 12.  Szarvas Miklós S.J. (1890-1965): tanár, káplán, a párizsi jezsuita rendtartomány sanghaji és a hszienhszieni francia misszió résztvevője, a Hszung-san-cuan missziós állomás vezetője, missziós körutakat tett, orvosságot osztott beteg gyermekeknek, püspöki vikárius, a Lisieux-i Szent Teréz-templom építője, apostoli prefektus, apostoli adminisztrátor
 13. Csávossy Elemér S.J. (1883-1972): tartományfőnök, lelkipásztor, internátus vezető, rektor, gimnáziumi igazgató, vizitációs rend megtelepedésének és Manréza lelkigyakorlatos ház és noviciátus budapesti létesülésének elősegítője, probációsok főnöke, Unum Szövetség alapításában szerepet vállalt

posztulátor Bogner Mária Margit, Kaszap István, Batthyány-Strattmann László és Apor Vilmos boldoggá avatási perének elindításánál, író – Szent Ignác-i lelkigyakorlatokról, Szűz Máriáról, Oltáriszentségről, keresztségről

 1.  Kerkai Jenő S.J. (1904-1970): tanár, házfőnök, falusi lelkigyakorlatos házak megszervezésének elindítója, a KALOT (Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete) alapítója
 2.  Tomka Ágoston S.J. (1892-1976): házgondnok, hitszónok, házi lelkiatya, diákok Mária-kongregációjának vezetője, író – kateketikai segédkönyv, ifjúsági regények
 3.  Mócsy Imre S.J. (1907-1980): tanár, Czapik Gyula egri érsek szóvivője Rómában
 4.  Petruch Antal S.J. (1901-1978): tanár, nevelő, író – Az első jezsuiták Magyarországon, Száz év a magyar jezsuiták múltjából, Csávossy Elemér életrajza
 5.  Kollár Ferenc S.J. (1912-1978): tartományfőnök, házgondnok, internátus igazgató
 6.  Szörényi Gábor S.J. (1912-1984): konviktus vezetője, tartományfőnök helyettese, a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat ügyeinek intézője, szerzetesi otthonok, üdülők és a Szolidaritás Háziipari Szövetkezet megszervezője
 7. Marton Bernát O.P. (1887–1956): domonkos szerzetes, az Osztrák-Magyar, majd a Magyar Rendtartomány tagja. A Rózsafüzér Királynéja folyóirat szerkesztője, szombathelyi prior.
 8.  Korcsiák Ede O.Sch.P. (1892–1979): piraista szerzetes, a váci Piarista Gimnázium tanára.

A parcellában nyugvó szerzetesek teljes névsora:

Hely

Név

Rend

Szül. év

Halál év

Életkor

A

5

Zsizsek János

C.M.

1879

1953

74

C

6

Urbán János

C.M.

1900

1987

87

C

23

Czigüt Iván

C.M.

1886

1961

75

D

6

Páva Sándor

C.M.

1904

1956

52

D

10

Kovács Zoltán

C.M.

1913

1990

77

D

17

Rung Ádám

C.M.

1915

1992

77

D

18

Csikos Ferenc

C.M.

1913

1992

79

E

5

Kornacker Jakab

C.M.

1913

1966

53

E

9

Czigüt Máté

C.M.

1875

1957

82

F

5

Janisch Mihály

C.M.

1901

1974

73

H

25

Sinkó Lipót

C.M.

1887

1978

91

I

13

Zámbó Gy. Lajos

C.Op.

1913

1981

68

D

8

Szabó Tibor

C.S.B.

1926

1989

63

F

21

Hám J. Jób

C.S.B.

1907

1968

61

H

7

Herák Jenő I.

C.SS.R.

1899

1976

77

J

9

Kovács Mária Liziő

Domonkos N.

1927

1996

69

C

7

Krekánt Ciprián

F.S.C.

1876

1954

78

D

7

Gulyás Ferenc

F.S.C.

1892

1956

64

D

9

Bolla Ferenc

F.S.C.

1914

1990

76

D

15

Domina J. Lajos

F.S.C.

1874

1958

84

D

18

Bilek Andor

F.S.C.

1894

1958

64

E

10

Vörös A. Gebhárd

F.S.C.

1876

1957

81

F

25

Baranyai József

F.S.C.

1898

1967

69

E

1

Millner Avelina

I.M.L.

1891

1969

78

J

4

Csákány Erzsébet Dominika

I.M.L.

1910

1984

74

J

10

Weisz Mária Antea

I.M.L.

1907

1998

91

D

1

Albeker I. Paula

Kal.I.N.

1899

1970

71

D

4

Busa J. Anzelma

Kal.I.N.

1903

1977

74

D

5

Busa I. Venancia

Kal.I.N.

1904

1980

76

J

6

Őry Julianna

Kal.I.N.

1908

1990

82

J

12

Molnár Irén Emerika

Kal.M.N.

1904

1998

94

D

11

Takács Lajos

O.C.D.

1905

1990

85

F

10

Dobai K. Antal

O.C.D.

1897

1970

73

G

8

Visi I. Marián

O.C.D.

1890

1973

83

B

2

Cséplő Pál

O.Cist.

1879

1961

82

B

6

Csokonay Sándor Zsigmond

O.Cist.

1868

1953

85

C

4

Széll Gábor

O.Cist.

1909

1987

78

E

4

Wéber Arnulf

O.Cist.

1882

1966

84

E

17

Várkonyi Fidél

O.Cist.

1888

1959

71

E

19

Bartók J. Egyed

O.Cist.

1884

1959

75

E

22

Horváth Szaléz

O.Cist.

1893

1965

72

E

26

Bosnyák Pongrác

O.Cist.

1883

1965

82

E

31

Koronczy Teofil

O.Cist.

1894

1966

72

F

3

Tobákos Pál Kilit

O.Cist.

1901

1974

73

F

13

Pölöskei G. Kornél

O.Cist.

1878

1969

91

G

1

Pataki A. Kálmán

O.Cist.

1886

1973

87

G

11

Novák A. Bonaventura

O.Cist.

1919

1972

53

G

19

Szász M. Alfréd

O.Cist.

1886

1971

85

G

24

Bárdos Gy. József

O.Cist.

1877

1970

93

H

28

Szabó I. Tihamér

O.Cist.

1894

1979

85

I

9

Kertész G. János

O.Cist.

1897

1980

83

I

16

Pomázi Z. Celesztin

O.Cist.

1897

1981

84

I

20

Lovas Antal Ambró

O.Cist.

1902

1982

80

A

5

Molnár I. Marián

O.F.M.

1891

1983

92

B

2

Szakszon I. Mihály

O.F.M.

1913

1986

73

B

4

Horváth Zs. Adorján

O.F.M.

1889

1954

65

B

8

Nagy Ferenc Gellért

O.F.M.

1909

1984

75

C

3

Szalay Sándor

O.F.M.

1903

1987

84

C

3

Kohajda V. Ciprián

O.F.M.

1882

1954

72

C

4

Köllő J. Adorján

O.F.M.

1878

1954

76

C

5

Dobay László

O.F.M.

1924

1987

63

C

12

Bugyi István

O.F.M.

1913

1993

80

C

15

Krupa Bernát

O.F.M.

1912

1994

82

C

16

Balogh Géza

O.F.M.

1911

1994

83

C

17

Kovács J. Gedeon

O.F.M.

1914

1994

80

C

19

Horváth István

O.F.M.

1891

1961

70

C

21

Szilvási József Szilárd

O.F.M.

1908

1995

87

C

23

Bitó Nándor Ferdinánd

O.F.M.

1923

1996

73

D

6

Ábrahám Ferenc

O.F.M.

1918

1989

71

D

7

Vass Ferenc

O.F.M.

1911

1989

78

D

12

Sebestyén Sándor

O.F.M.

1903

1990

87

D

17

Tomsa B. Ambrus

O.F.M.

1882

1958

76

D

21

Németh J. Aurél

O.F.M.

1876

1962

86

D

27

Scheirich Gy. Bonaventura

O.F.M.

1880

1964

84

D

32

Bónis L. Arkangyal

O.F.M.

1892

1964

72

E

18

Hakszer Gy. Rókus

O.F.M.

1881

1959

78

E

20

Sipos G. Metód

O.F.M.

1912

1965

53

E

23

Veres A. Sámuel

O.F.M.

1877

1965

88

E

29

Neszmélyi Nikodém

O.F.M.

1878

1966

88

F

2

Veres K. Ferenc

O.F.M.

1907

1974

67

F

9

Hódos M. Bartholus

O.F.M.

1904

1970

66

F

14

Varga S. Bálint

O.F.M.

1893

1969

76

F

16

Fekete Ferenc Teobald

O.F.M.

1924

2010

86

F

19

Ragats Hugolin

O.F.M.

1902

1968

66

F

24

Jerkovits Dániel

O.F.M.

1899

1967

68

F

26

Sághy F. Linusz

O.F.M.

1895

1967

72

G

9

Keczeli Mészáros A. Albert

O.F.M.

1898

1972

74

G

13

Szücs I. Szolán

O.F.M.

1895

1971

76

G

16

László J. Beniciusz

O.F.M.

1919

1971

52

G

18

Markó J. Marcell

O.F.M.

1895

1971

76

H

1

Tóth J. Gotthárd

O.F.M.

1906

1975

69

H

3

Szekér I. Konrád

O.F.M.

1892

1976

84

H

5

Réfi Mihály K.

O.F.M.

1888

1976

88

H

13

Kollár K. Kázmér

O.F.M.

1909

1976

67

H

14

Németh J. Placid

O.F.M.

1900

1977

77

H

20

Hartmayer Gy. Brúnó

O.F.M.

1896

1978

82

H

21

Bedő Béla Jácint

O.F.M.

1892

1978

86

H

24

Kovacsics G. Vince

O.F.M.

1884

1978

94

H

27

Székely A. Alajos

O.F.M.

1901

1979

78

I

3

Tarjányi F. Berárd

O.F.M.

1889

1979

90

I

4

Szabadkai N. Nárcisz

O.F.M.

1900

1979

79

I

5

Sipos J. Kajetán

O.F.M.

1915

1980

65

I

7

Moró J. Szol. Ferenc

O.F.M.

1893

1980

87

I

12

Horváth F. Alfréd

O.F.M.

1911

1981

70

I

17

Erki M. Alfréd

O.F.M.

1904

1982

78

I

18

Varga P. Vitál

O.F.M.

1911

1982

71

I

21

Gazsó Péter Máté

O.F.M.

1900

1982

82

I

22

Szikra István Jusztin

O.F.M.

1906

1982

76

A

1

Boros Vilmos Ildefonz

O.F.M.Cap.

1912

1994

82

B

5

Horváth J. Bernát

O.F.M.Cap.

1921

1985

64

C

8

Henc Aurél

O.F.M.Cap.

1883

1954

71

D

29

Juhász Bálint Lajos

O.F.M.Cap.

1910

2009

99

F

8

Perdi F. Ivo

O.F.M.Cap.

1893

1970

77

F

17

Kaintz Luciusz

O.F.M.Cap.

1882

1968

86

F

22

Erdész István

O.F.M.Cap.

1899

1968

69

G

14

Bögözy I. Vilmos

O.F.M.Cap.

1899

1971

72

H

17

Fersch Gy. Liberát

O.F.M.Cap.

1906

1977

71

E

13

Bujnovszky J. Aurél

O.F.M.Conv.

1879

1956

77

F

6

Beck Pál Alajos

O.F.M.Conv.

1886

1970

84

G

25

Tassi J. Kupert

O.F.M.Conv.

1898

1970

72

C

18

Bőle Viktor Kornél

O.P.

1887

1961

74

D

14

Májer József

O.P.

1900

1991

91

D

24

Vothanel Gy. Jeromos

O.P.

1884

1963

79

E

11

Marton B. Bernát

O.P.

1887

1956

69

E

27

Szalai E. Efrém

O.P.

1889

1966

77

F

12

Sütő I. Albert

O.P.

1902

1970

68

H

11

Pénzár V. Imre

O.P.

1902

1976

74

D

19

Labancz György

O.Praem.

1880

1958

78

E

12

Bertram J. Brunó

O.Praem.

1881

1956

75

E

15

Ernyi J. Gilbert

O.Praem.

1878

1959

81

E

28

Bárczy G. Valér

O.Praem.

1902

1966

64

G

20

Keserű I. Szilárd

O.Praem.

1892

1970

78

H

2

Göbl J. Valér

O.Praem.

1897

1975

78

H

6

Kocsis József J.

O.Praem.

1890

1976

86

I

11

Harmath L. Elek

O.Praem.

1931

1981

50

 

 

Stengl Polikárp

O.S.B.

1861

1914

53

 

 

Jung Benedek

O.S.B.

1882

1969

87

 

 

Farkas Virgil

O.S.B.

1924

1994

70

D

28

Bak Imre Benedek

O.S.B. obl.

1929

2009

80

J

17

Nagy Gizella Teodózia

O.S.B. obl.

 

2008

 

C

2

Kolinek Béla

O.S.J.d.D.

1881

1956

75

C

14

Csont Lénárd

O.S.J.d.D.

1893

1960

67

C

20

Singer Elek Dömötör

O.S.J.d.D.

1883

1961

78

D

31

Petrics S. Paulin

O.S.J.d.D.

1898

1964

66

G

7

Járó I. Szilveszter

O.S.J.d.D.

1909

1973

64

I

1

Fajszy Á. I. Oszvald

O.S.J.d.D.

1916

1979

63

E

21

Laluk Bonfiliusz

O.S.M.

1898

1965

67

F

15

Alyusik János

O.S.M.

1894

1969

75

H

15

Süle J. Bertalan

O.S.M.

1903

1977

74

I

8

Góra J. Imre

O.S.M.

1900

1980

80

I

14

Mészáros J. Lajos

O.S.M.

1907

1981

74

B

6

Könyves Imre Alajos

O.S.P.P.E.

1910

1985

75

B

3

Hardi István

O.Sch.P.

1910

1986

76

B

7

Tárkányi Ferenc

O.Sch.P.

1887

1953

66

C

1

Henc János

O.Sch.P.

1890

1954

64

C

13

Pintér Ferenc

O.Sch.P.

1878

1960

82

C

16

Koczun Jakab

O.Sch.P.

1891

1960

69

D

11

Nyári István

O.Sch.P.

1887

1955

68

D

20

Vittkó József

O.Sch.P.

1867

1962

95

E

16

Szakáll Gyula

O.Sch.P.

1880

1959

79

G

2

Nagy Lajos

O.Sch.P.

1894

1974

80

I

2

Korcsiák Ede

O.Sch.P.

1892

1979

87

B

1

Kavin József

S.D.B.

1902

1986

84

B

3

Baki Béla

S.D.B.

1893

1954

61

B

5

Lugosi Sándor

S.D.B.

1880

1953

73

C

9

Héger Jeromos

S.D.B.

1895

1958

63

C

22

Kerényi János

S.D.B.

1899

1961

62

D

13

Simon József

S.D.B.

1916

1955

39

F

11

Labancz Sándor

S.D.B.

1901

1970

69

F

23

Bartkó Imre

S.D.B.

1892

1967

75

G

6

Nagy Sándor

S.D.B.

1885

1973

88

G

26

Knorr Ignác

S.D.B.

1895

1970

75

H

16

Virágh Gábor

S.D.B.

1893

1977

84

H

23

Bali János

S.D.B.

1892

1978

86

I

15

Lukács Béla

S.D.B.

1916

1981

65

A

2

Csengődy József

S.J.

1909

1983

74

A

2

Takács Sándor

S.J.

1872

1952

80

A

3

Kálóczi János

S.J.

1895

1983

88

A

3

Adamszky Andor

S.J.

1884

1952

68

A

4

Ambrus Pál

S.J.

1895

1983

88

A

4

Mezey Gergely

S.J.

1884

1953

69

B

1

Révai Tibor

S.J.

1874

1956

82

B

4

Németh Tibor

S.J.

1924

1985

61

B

7

Bodolay Gyula

S.J.

1903

1984

81

B

8

Pócs András

S.J.

1882

1953

71

B

9

Tüll Alajos

S.J.

1894

1987

93

B

10

Máriás Lajos

S.J.

1908

1997

89

B

11

Takács Antal

S.J.

1911

1997

86

C

2

Joó András

S.J.

1895

1987

92

C

5

Somogyi Jenő

S.J.

1878

1954

76

C

7

Holovics Flórián

S.J.

1903

1988

85

C

9

Magócsi István

S.J.

1911

1989

78

C

10

Dobrovics Dezső

S.J.

1879

1958

79

C

11

Fehér János

S.J.

1902

1993

91

C

11

Mahács Károly

S.J.

1886

1960

74

C

13

Ambrózy István

S.J.

1910

1993

83

C

14

Kézdy Antal

S.J.

1914

1993

79

C

17

Buzna Viktor

S.J.

1875

1960

85

C

19

Gódor Nándor

S.J.

1913

1994

81

C

20

Ferenczi György

S.J.

1909

1995

86

C

21

Zsiros Ferenc

S.J.

1879

1961

82

C

22

Schmidt Ferenc

S.J.

1905

1995

90

C

24

Lázár József

S.J.

1919

1997

78

C

25

Varga Pál

S.J.

1912

1997

85

C

25

Lenner József

S.J.

1886

1962

76

C

26

Belányi István

S.J.

1910

1999

89

C

26

Horony János

S.J.

1879

1962

83

C

27

Csizmazia Rudolf

S.J.

1922

2005

83

C

27

Neuschwendtner Mihály

S.J.

1877

1962

85

C

28

Kerling János

S.J.

1871

1962

91

D

9

Klapita Ágoston

S.J.

1874

1956

82

D

12

Zaborovszky Ferenc

S.J.

1888

1955

67

D

13

Ádám Jenő

S.J.

1907

1991

84

D

14

Farkas Miklós

S.J.

1887

1958

71

D

15

Vógl Gáspár

S.J.

1925

1991

66

D

23

Hegedüs László

S.J.

1889

1963

74

D

25

Andor Géza

S.J.

1880

1963

83

D

26

Gyenis András

S.J.

1901

1965

64

D

30

Kiss János

S.J.

1879

1964

85

D

33

Lencsés Péter

S.J.

1882

1965

83

E

2

Szuszedka Pál

S.J.

1870

1941

71

E

2

Kandrács Mihály

S.J.

1859

1943

84

E

3

Trugly Pál

S.J.

1903

1967

64

E

6

Siska István

S.J.

1896

1959

63

E

7

Iván János

S.J.

1893

1957

64

E

8

Omerovich Tamás

S.J.

1884

1957

73

E

14

Szepesi József

S.J.

1873

1956

83

E

24

Szarvas Miklós

S.J.

1890

1965

75

E

25

Nagyfalusy Lajos

S.J.

1879

1965

86

E

30

Krajnik György

S.J.

1883

1966

83

E

32

Galina E. Béla

S.J.

1899

1966

67

F

4

Reöthy József

S.J.

1896

1974

78

F

18

Bors Jenő

S.J.

1913

1968

55

F

20

Velics Miksa

S.J.

1882

1968

86

F

27

Müller Fülöp

S.J.

1881

1970

89

F

28

Kerkai György

S.J.

1906

1985

79

F

29

Faltum János

S.J.

1894

1969

75

F

30

Figula János

S.J.

1881

1967

86

G

3

Vida Ferenc

S.J.

1890

1975

85

G

4

Lovas Pál

S.J.

1890

1975

85

G

5

Papp Ferenc

S.J.

1895

1975

80

G

10

Csávossy Elemér

S.J.

1883

1972

89

G

12

Keszeg Imre

S.J.

1895

1972

77

G

15

Timár Máté

S.J.

1895

1971

76

G

17

Alaker György

S.J.

1892

1971

79

G

21

Csák Boldizsár

S.J.

1892

1970

78

G

22

Győrvári Imre

S.J.

1899

1970

71

G

23

Kerkai Jenő

S.J.

1904

1970

66

H

4

Merényi József

S.J.

1893

1976

83

H

9

Tomka L. Ágoston

S.J.

1892

1976

84

H

10

Mogyoróssy Sándor

S.J.

1903

1976

73

H

12

Boromissza Antal

S.J.

1899

1976

77

H

18

Koós Antal

S.J.

1901

1978

77

H

22

Bátai Gyula

S.J.

1913

1978

65

H

26

Timmer József

S.J.

1911

1978

67

H

29

Farkas József

S.J.

1903

1979

76

I

6

Németh Károly

S.J.

1891

1980

89

I

19

Rózsahegyi István

S.J.

1909

1982

73

I

23

Ardai Tibor

S.J.

1913

1983

70

I

24

Selmeczy Gyula

S.J.

1900

1983

83

I

25

Kardas József

S.J.

1895

1983

88

I

27

Dukai József

S.J.

1908

1983

75

K

1

Vág József

S.J.

1914

1957

43

K

2

Bereznai László

S.J.

1913

1983

70

K

3

Ábrahám György

S.J.

1913

1982

69

K

4

Németh József

S.J.

1913

1981

68

K

5

Banykó Viktor

S.J.

1912

1981

69

K

6

Horváth Mihály

S.J.

1913

1981

68

K

7

Mócsy Imre

S.J.

1907

1980

73

K

8

Ádám Lajos

S.J.

1905

1979

74

K

9

Petruch Antal

S.J.

1901

1978

77

K

10

Kollár Ferenc

S.J.

1912

1978

66

K

11

Banicz Lajos

S.J.

1914

1976

62

K

12

Katona Sándor

S.J.

1881

1951

70

K

12

Maár József

S.J.

1891

1961

70

K

13

Polónyi Ferenc

S.J.

1892

1965

73

K

13

Körmöczy Albert

S.J.

1900

1951

51

K

14

Cserepes Péter

S.J.

1912

1975

63

K

15

Lőrincz Zoltán

S.J.

1917

1973

56

K

16

Luzsénszky Alfonz

S.J.

1902

1975

73

L

5

Szabó Ambrus

S.J.

1908

1986

78

L

6

Kóder Béla

S.J.

1901

1985

84

L

7

Hegyi Fábián

S.J.

1904

1984

80

L

8

Horváth Mihály

S.J.

1913

1984

71

L

9

Szörényi Gábor

S.J.

1912

1984

72

L

10

Pethő Jenő

S.J.

1898

1983

85

L

11

Szabó István

S.J.

1914

1983

69

J

13

Karvázy Mária

S.S.S.

1929

2002

73

J

1

Simon Mária Anna

S.V.

1899

1982

83

C

1

Véger Rókus

S.V.D.

1910

1986

76

F

1

Smuk Gy. Szolánusz

S.V.D.

1904

1973

69

H

19

Dömötör István

S.V.D.

1917

1978

61

I

10

Zoltán S. Ottokár

S.V.D.

1914

1980

66

D

3

Palotay M. Benedikta

Sz.B.L.

1894

1975

81

J

2

Moldvai M. E. Gertrud

Sz.B.L.

1909

1982

73

J

3

Lantos V. Kinga

Sz.B.L.

1906

1983

77

J

5

Horváth Mária Flávia

Sz.B.L.

1902

1989

87

 

 

Sárkány M. Victoria

Szatm. Irg.

1862

1885

23

 

 

Jäger M. Ludovika

Szatm. Irg.

1835

1903

68

 

 

Haiczl M. Szimforóza

Szatm. Irg.

1867

1919

52

 

 

Musitz M. Jusztilla

Szatm. Irg.

1893

1923

30

 

 

Forró M. Orentia

Szatm. Irg.

1897

1929

32

 

 

Rába M. Alfréda

Szatm. Irg.

1904

1930

26

 

 

Szölgyémi M. Maura

Szatm. Irg.

1858

1933

75

 

 

Szili M. Stanisla

Szatm. Irg.

1910

1937

27

 

 

Csics M. Viktorina

Szatm. Irg.

1921

1944

23

 

 

Koscs M. Severin

Szatm. Irg.

 

1948

 

 

 

Bagó M. Gabriella

Szatm. Irg.

1893

1950

57

 

 

Csillik M. Hermilla

Szatm. Irg.

1923

1977

54

 

 

Deák Veronika M. Terencia

Szatm. Irg.

1922

2001

79

D

2

Kozák R. Kornélia

Vincés nőv.

1896

1972

76

C

8

Tóth István

 

1916

1988

72

D

22

 

 

 

 

 

D

19

Ózdi Ferenc

 

1915

1993

78

D

16

 

 

 

 

 

F

7

 

 

 

 

 

H

8

Schmidt Frigyes

 

1917

1976

59

I

26

Bene J. Didák

 

1905

1983

78

J

7

Szigeti Mária

 

1903

1995

92

J

8

Szigeti Auguszta

 

1908

1997

89

J

11

Molnár Sándorné

 

1910

1997

87

J

14

Polgár Magdolna

 

1925

2003

78

J

15

Kiss Gyuláné

 

1925

2004

79

J

16

Kühár Ferencné

 

1922

2007

85

L

1

 

 

 

 

 

L

2

Czimer Gábor

 

1915

1998

83

L

3

Kalmár László

 

1931

1995

64

L

4

Farkas Olga

 

1906

2000

94