Nemzeti Sírhelyek


A pannonhalmi szociális otthonban elhunyt szerzetesek sírkertje

Rövid leírás

A pannonhalmi szociális otthonban elhunyt szerzetesek sírkertje

A kommunista államhatalom a magyarországi szerzetesrendeket 1950-ben felszámolta és számos szerzetest a Pannonhalmi Főapátságban létrehozott állami szociális otthonba száműzött. Az ott elhunytak nyugszanak ebben a parcellában, amely 2010 óta a Nemzeti Sírkert részeként védett.

A magyarországi férfi szerzetesrendek elöljáróinak javaslatára külön tisztelettel emlékezünk az alábbi szerzetesekre, akik életútjukkal és munkásságukkal kiemelkednek az itt nyugvók közül:

 

 1. Várkonyi Fidél Jenő O.Cist (1888-1959): tanár, plébános, perjel, író
 2. Markó József Marcell O.F.M. (1895-1971): hitszónok, szerkesztő, házfőnök, tartományfőnök-helyettes, író – Szibérián át a kolostorig   
 3. Bőle Kornél Viktor Kálmán O.P. (1887-1961): a Credo egyesület alapítója, író
 4. Nagy Lajos O.Sch.P. (1894-1974): gimnáziumi tanár, költő, irodalmi és nyelvészeti cikkek szerzője
 5. Nagy Sándor S.D.B. (1885-1973): hitoktató, nevelő, a visegrádi Mária Oltalma Fiúotthon igazgatója
 6. Bali János S.D.B. (1892-1978): plébános, az óbudai Szent Alajos ház, a Clarisseum és a magyaróvári internátus igazgatója. Felépítette a Mária, Keresztények Segítsége kápolnát.
 7. Tüll Alajos S.J. (1894-1987): tartományfőnök, a pécsi Pius Gimnázium cserkészcsapata és a Jézus Szíve Lelkészség megszervezője, a konviktus elöljárója, a pécsi és a kalocsai kollégium rektora, a kalocsai Szent István Gimnázium igazgatója, a Pannonhalmi Szociális Otthon belső ügyeit intézte mintegy 30 évig
 8. Holovics Flórián S.J. (1903-1988): házgondnok, internátusi nevelő, szemináriumi tanár, az Országos Levéltárban található magyar jezsuita rendtartományt érintő iratok rendezője és másolója, gyűjteménye a jezsuiták budapesti levéltárában található
 9. Somogyi Jenő S.J. (1879-1954): tartományfőnök, tanár, internátusi nevelő, a Manréza rektora
 10. Zsíros Ferenc S.J. (1879-1961): házfőnök, plébános, tanár, a Szív, a Mária Kert és a Hírnök című lapok szerkesztője, a Jézus Szíve Szövetség vezetője, az Imaapostolság országos titkára
 11.  Gyenis András S.J. (1901-1965): tanár, író – Száz jezsuita arcél, Jezsuita történeti évkönyv, Kiadványok a Jézus Társasága történetéből
 12.  Szarvas Miklós S.J. (1890-1965): tanár, káplán, a párizsi jezsuita rendtartomány sanghaji és a hszienhszieni francia misszió résztvevője, a Hszung-san-cuan missziós állomás vezetője, missziós körutakat tett, orvosságot osztott beteg gyermekeknek, püspöki vikárius, a Lisieux-i Szent Teréz-templom építője, apostoli prefektus, apostoli adminisztrátor
 13. Csávossy Elemér S.J. (1883-1972): tartományfőnök, lelkipásztor, internátus vezető, rektor, gimnáziumi igazgató, vizitációs rend megtelepedésének és Manréza lelkigyakorlatos ház és noviciátus budapesti létesülésének elősegítője, probációsok főnöke, Unum Szövetség alapításában szerepet vállalt

posztulátor Bogner Mária Margit, Kaszap István, Batthyány-Strattmann László és Apor Vilmos boldoggá avatási perének elindításánál, író – Szent Ignác-i lelkigyakorlatokról, Szűz Máriáról, Oltáriszentségről, keresztségről

 1.  Kerkai Jenő S.J. (1904-1970): tanár, házfőnök, falusi lelkigyakorlatos házak megszervezésének elindítója, a KALOT (Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete) alapítója
 2.  Tomka Ágoston S.J. (1892-1976): házgondnok, hitszónok, házi lelkiatya, diákok Mária-kongregációjának vezetője, író – kateketikai segédkönyv, ifjúsági regények
 3.  Mócsy Imre S.J. (1907-1980): tanár, Czapik Gyula egri érsek szóvivője Rómában
 4.  Petruch Antal S.J. (1901-1978): tanár, nevelő, író – Az első jezsuiták Magyarországon, Száz év a magyar jezsuiták múltjából, Csávossy Elemér életrajza
 5.  Kollár Ferenc S.J. (1912-1978): tartományfőnök, házgondnok, internátus igazgató
 6.  Szörényi Gábor S.J. (1912-1984): konviktus vezetője, tartományfőnök helyettese, a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat ügyeinek intézője, szerzetesi otthonok, üdülők és a Szolidaritás Háziipari Szövetkezet megszervezője
 7. Marton Bernát O.P. (1887–1956): domonkos szerzetes, az Osztrák-Magyar, majd a Magyar Rendtartomány tagja. A Rózsafüzér Királynéja folyóirat szerkesztője, szombathelyi prior.
 8.  Korcsiák Ede O.Sch.P. (1892–1979): piraista szerzetes, a váci Piarista Gimnázium tanára.

A parcellában nyugvó szerzetesek teljes névsora:

Név

Szerzetesrend

Sor

Hely

Születés

Halálozás

Megjegyzés

Ábrahám Ferenc Paszkál

ferences

D

6

1918

1989

 

Ábrahám György

jezsuita

K

3

1913

1982

Budapest

Ádám Jenő

jezsuita

D

13

1907

1991

 

Ádám Lajos

jezsuita

K

8

1905

1979

Nagykovácsi

Adamszky Andor

jezsuita

A

3

1884

1952

 

Alaker György

jezsuita

G

17

1892

1971

 

Alyusik János Amadé

szervita

F

15

1894

1969

 

Ambrózy István

jezsuita

C

13

1910

1993

 

Ambrus Pál

jezsuita

A

4

1895

1983

 

Andor Géza

jezsuita

D

25

1880

1963

 

Ardai Tibor

jezsuita

I

23

1913

1983

 

Baki Béla

szalézi

B

3

1893

1954

 

Bali János

szalézi

H

23

1892

1978

 

Balogh Géza Endre

ferences

C

16

1911

1994

 

Banicz Lajos

jezsuita

K

11

1914

1976

Budapest

Banykó Viktor

jezsuita

K

5

1912

1981

Szolnok

Baranyai Gyula Jusztin

ciszterci

-

-

1882

1956

Újratemetve a zirci ciszterci sírkertben.

Baranyai József Makár

keresztény iskolatestvér

F

25

1898

1967

 

Bárczy Géza Valér

premontrei

-

-

1902

1966

Újratemetve a gödöllői premontrei sírkertben.

Bárdos (Benczkóber) Gyula József

ciszterci

G

24

1877

1970

 

Barna Ferenc Jácint

ciszterci

-

-

1876

1954

Újratemetve a zirci ciszterci sírkertben.

Bartkó Imre

szalézi

F

23

1892

1967

 

Bartók Jenő Egyed

ciszterci

E

19

1884

1959

 

Bátai Gyula

jezsuita

H

22

1913

1978

 

Beck Pál Alajos

minorita

F

6

1886

1970

 

Bedő Béla Jácint

ferences

H

21

1892

1978

 

Belányi István

jezsuita

C

26

1910

1999

 

Bene János Didák

ferences

I

26

1905

1983

 

Bereznai (Hellman) László

jezsuita

K

2

1913

1983

Budapest

Bertram István Brunó

premontrei

-

-

1881

1956

Újratemetve a gödöllői premontrei sírkertben.

Bilek Andor

keresztény iskolatestvér

D

18

1894

1958

 

Bitó Nándor Ferdinánd

ferences

C

23

1923

1996

 

Bodolay Gyula

jezsuita

B

7

1903

1984

 

Bolla Ferenc

keresztény iskolatestvér

D

9

1914

1990

 

Bónis Lajos Arkangyal

ferences

D

32

1892

1964

 

Boromissza Antal

jezsuita

H

12

1899

1976

 

Boros Vilmos Ildefonz

kapucinus

A

1

1912

1994

 

Bors Jenő

jezsuita

F

18

1913

1968

 

Bosnyák Imre Pongrác

ciszterci

E

26

1883

1965

 

Bögözy István Vilmos

kapucinus

G

14

1899

1971

 

Bőle Viktor Kornél

domonkos

C

18

1887

1961

 

Bugyi István Leovigild

ferences

C

12

1913

1993

 

Bujnovszky István Aurél

minorita

E

13

1879

1956

 

Buzna Viktor

jezsuita

C

17

1875

1960

 

Czigüt Iván

lazarista

C

23

1886

1961

 

Czigüt Márk

lazarista

E

9

1875

1957

 

Csák Boldizsár

jezsuita

G

21

1892

1970

 

Csávossy Elemér

jezsuita

G

10

1883

1972

 

Csengődy József

jezsuita

A

2

1909

1983

 

Cséplő Pál Pál

ciszterci

B

2

1879

1961

 

Cserepes Péter

jezsuita

K

14

1912

1975

Győr

Csikos Ferenc

lazarista

D

18

1913

1992

 

Csizmazia Rudolf

jezsuita

C

27

1922

2005

 

Csokonay Sándor Zsigmond

ciszterci

B

6

1868

1953

 

Csonth Gyula Lénárd

irgalmasrendi

C

14

1893

1960

 

Dobai Kálmán Antal

kármelita

F

10

1897

1970

 

Dobay László

ferences

C

5

1924

1987

 

Dobrovics Dezső

jezsuita

C

10

1879

1958

 

Domina József Lajos

keresztény iskolatestvér

D

15

1874

1958

 

Dömötör István

verbita

H

19

1917

1978

 

Dukai József

jezsuita

I

27

1908

1983

 

Elsasser Gyula Károly

jezsuita

?

?

1879

1958

 

Erdész János István

kapucinus

F

22

1899

1968

 

Erki Mihály Alfréd

ferences

I

17

1904

1982

 

Ernyi János Gilbert

premontrei

-

-

1878

1959

Újratemetve a gödöllői premontrei sírkertben.

Fajszy Árpád Zoltán Oszvald

irgalmasrendi

I

1

1916

1979

 

Faltum János

jezsuita

F

29

1894

1969

 

Farkas János Alberik

ciszterci

-

-

1887

1963

Újratemetve a zirci ciszterci sírkertben.

Farkas József

jezsuita

H

29

1903

1979

 

Farkas Miklós

jezsuita

D

14

1887

1955

 

Fehér János

jezsuita

C

11

1902

1993

 

Fekete Ferenc Teobald

ferences

F

16

1924

2010

 

Ferenczi György

jezsuita

C

20

1909

1995

 

Fersch György Liberát

kapucinus

H

17

1906

1977

 

Figula János

jezsuita

F

30

1881

1967

 

Galina Ernő Béla

jezsuita

E

32

1899

1966

 

Gazsó Péter Máté

ferences

I

21

1900

1982

 

Gódor Nándor

jezsuita

C

19

1913

1994

 

Gombás József Miksa

ciszterci

-

-

1895

1964

Újratemetve a zirci ciszterci sírkertben.

Góra Jenő Imre

szervita

I

8

1900

1980

 

Göbl Jenő Valér

premontrei

H

2

1897

1975

 

Gulyás József Efrém

keresztény iskolatestvér

D

7

1892

1956

 

Gyenis András

jezsuita

D

26

1901

1965

 

Győrvári (Gujgiczer) Imre

jezsuita

G

22

1899

1970

 

Hagyó-Kovács András Gyula

ciszterci

-

-

1880

1960

Újratemetve a zirci ciszterci sírkertben.

Hakszer Gyula Rókus

ferences

E

18

1881

1959

 

Hám József Jób

bazilita

F

21

1907

1968

 

Hardi István

piarista

B

3

1910

1986

 

Harmath Lajos Elek

premontrei

I

11

1931

1981

 

Hartmayer György Brúnó

ferences

H

20

1896

1978

 

Hartványi László János

kapucinus

?

?

1906

1976

 

Hegedüs László

jezsuita

D

23

1889

1963

 

Héger Jeromos

szalézi

C

9

1895

1958

 

Hegyi Fábián

jezsuita

L

7

1904

1984

Budapest

Hencz János

piarista

C

1

1890

1956

 

Hencz László Aurél

kapucinus

C

8

1883

1954

 

Herák Jenő Imre

redemptorista

H

7

1899

1976

 

Hódos Mihály Bartholus

ferences

F

9

1904

1970

 

Holovics Flórián

jezsuita

C

7

1903

1988

 

Horony János

jezsuita

C

26

1879

1962

 

Horváth Béla Róbert

premontrei

?

?

1883

1956

 

Horváth Ferenc Alfréd

ferences

I

12

1911

1981

 

Horváth István Norbert

ferences

C

19

1891

1961

 

Horváth István Szaléz

ciszterci

E

22

1893

1965

 

Horváth János Bernát

kapucinus

B

5

1921

1985

 

Horváth Mihály [III.]

jezsuita

K

6

1913

1981

Budapest

Horváth Mihály [IV.]

jezsuita

L

8

1913

1984

Budapest

Horváth Zsigmond Adorján

ferences

B

4

1889

1954

 

Iván János

jezsuita

E

7

1893

1957

 

Jámbor (Jambrekovits) László

jezsuita

?

?

1874

1963

 

Janisch Mihály

lazarista

F

5

1901

1974

 

Járó István Szilveszter

irgalmasrendi

G

7

1909

1973

 

Jerkovits József Dániel

ferences

F

24

1899

1967

 

Joó András

jezsuita

C

2

1895

1987

 

Juhász Bálint Lajos

kapucinus

D

29

1910

2009

 

Kaintz József István Luciusz

kapucinus

F

17

1882

1968

 

Kálóczi János

jezsuita

A

3

1895

1983

 

Kandrács Mihály

jezsuita

E

2

1859

1943

Budapest

Kardas (Pezenhoffer) József

jezsuita

I

25

1895

1985

 

Katona Sándor

jezsuita

K

12

1881

1951

Budapest

Kavin József

szalézi

B

1

1902

1986

 

Keczeli-Mészáros András Albert

ferences

G

9

1898

1972

 

Kerényi János

szalézi

C

22

1899

1961

 

Kerkai György

jezsuita

F

28

1906

1985

 

Kerkai Jenő

jezsuita

G

23

1904

1970

 

Kerling János

jezsuita

C

28

1871

1962

 

Kertész János Gotthárd

ciszterci

I

9

1897

1980

 

Keserű Ignác Szilárd

premontrei

-

-

1892

1970

Újratemetve a gödöllői premontrei sírkertben.

Keszeg Imre

jezsuita

G

12

1895

1972

 

Kézdy Antal

jezsuita

C

14

1914

1993

 

Kiss János

jezsuita

D

30

1879

1964

 

Klapita Ágoston

jezsuita

D

9

1874

1956

 

Knorr Ignác

szalézi

G

26

1895

1970

 

Koczun Jakab

piarista

C

16

1891

1960

 

Kocsis József Julián

premontrei

-

-

1890

1976

Újratemetve a gödöllői premontrei sírkertben.

Kóder Béla

jezsuita

L

6

1901

1985

Budapest

Kohajda Vince Ciprián

ferences

C

3

1882

1954

 

Kolinek Ignác Béla

irgalmasrendi

C

2

1881

1956

 

Kollár Ferenc

jezsuita

K

10

1912

1978

Budapest

Kollár Károly Kázmér

ferences

H

13

1909

1976

 

Koós Antal

jezsuita

H

18

1901

1978

 

Korcsiák Ede

piarista

I

2

1892

1979

 

Kornacker Jakab

lazarista

E

5

1913

1966

 

Koronczy Emil Teofil

ciszterci

E

31

1894

1966

 

Kovács József Gedeon

ferences

C

17

1914

1994

 

Kovács Zoltán

lazarista

D

10

1913

1990

 

Kovacsics Gábor Vince

ferences

H

24

1884

1978

 

Köllő János Adorján

ferences

C

4

1878

1954

 

Könyves Imre Alajos

pálos

B

6

1910

1985

 

Körmöczy Albert

jezsuita

K

13

1900

1951

Budapest

Krajnik György

jezsuita

E

30

1883

1966

 

Krekán Tivadar Ciprián

keresztény iskolatestvér

C

7

1876

1954

 

Krupa Rókus Bernát

ferences

C

15

1912

1994

 

Kühn Viktor Szaniszló

ciszterci

-

-

1895

1970

Újratemetve a pécsi ciszterci kriptában.

Labancz István György

premontrei

-

-

1880

1958

Újratemetve a gödöllői premontrei sírkertben.

Labancz Sándor

szalézi

F

11

1901

1970

 

Laluk Ferenc Bonfiliusz

szervita

E

21

1898

1965

 

Láng Pál Ince

ciszterci

-

-

1868

1955

Újratemetve a zirci ciszterci sírkertben.

László János Dániel

ferences

G

16

1919

1971

 

Lázár József

jezsuita

C

24

1919

1997

 

Lencsés Péter

jezsuita

D

33

1882

1965

 

Lenner József

jezsuita

C

25

1886

1962

 

Lovas Antal Ambró

ciszterci

I

20

1902

1982

 

Lovas Pál

jezsuita

G

4

1890

1975

 

Lőrincz Zoltán

jezsuita

K

15

1917

1973

Nógrádverőce

Lugosi Sándor

szalézi

B

5

1880

1953

 

Lukács Béla

szalézi

I

15

1916

1981

 

Luzsénszky Alfonz

jezsuita

K

16

1902

1975

Sülysáp

Maár József

jezsuita

K

12

1891

1961

Budapest

Magócsi István

jezsuita

C

9

1911

1989

 

Mahács Károly

jezsuita

C

11

1886

1960

 

Májer József Lajos

domonkos

D

14

1900

1991

 

Máriás Lajos

jezsuita

B

10

1908

1997

 

Markó József Marcell

ferences

G

18

1895

1971

 

Marton Balázs Bernát

domonkos

E

11

1887

1956

 

Merényi József

jezsuita

H

4

1893

1976

 

Mészáros János Lajos

szervita

I

14

1907

1981

 

Mészáros Otmár Gellért

ciszterci

-

-

1891

1961

Újratemetve a zirci ciszterci sírkertben.

Mezey Gergely

jezsuita

A

4

1884

1953

 

Mócsy Imre

jezsuita

K

7

1907

1980

Budapest

Módly László Dezső

ciszterci

-

-

1887

1969

Újratemetve a pécsi ciszterci kriptában.

Mogyoróssy Sándor

jezsuita

H

10

1903

1976

 

Molnár Imre Marián

ferences

A

5

1891

1983

 

Moró József Szolanói Ferenc

ferences

I

7

1893

1980

 

Müller Fülöp

jezsuita

F

27

1881

1970

 

Nagy Ferenc Gellért

ferences

B

8

1909

1984

 

Nagy Lajos

piarista

G

2

1894

1974

 

Nagy Sándor

szalézi

G

6

1885

1973

 

Nagyfalusy Lajos

jezsuita

E

25

1879

1965

 

Németh István Aurél

ferences

D

21

1876

1962

 

Németh János Placid

ferences

H

14

1900

1977

 

Németh József

jezsuita

K

4

1913

1981

Budapest

Németh Károly

jezsuita

I

6

1891

1980

 

Németh Tibor

jezsuita

B

4

1924

1985

 

Neszmélyi János Nikodém

ferences

E

29

1878

1966

 

Neuschwendtner Mihály

jezsuita

C

27

1877

1962

 

Novák Antal Bonaventura

ciszterci

G

11

1919

1972

 

Nyári István

piarista

D

11

1887

1955

 

Omerovich Tamás

jezsuita

E

8

1884

1957

 

Papp Ferenc

jezsuita

G

5

1895

1975

 

Pataki (Prándl) Antal Kálmán

ciszterci

G

1

1886

1973

 

Páva Sándor Vince

lazarista

D

6

1904

1956

 

Pénzár Imre Vendel

domonkos

H

11

1902

1976

 

Perdi Ferenc Ivo

kapucinus

F

8

1893

1970

 

Pethő Jenő

jezsuita

L

10

1898

1983

 

Petrics Sándor Paulin

irgalmasrendi

D

31

1898

1964

 

Petruch Antal

jezsuita

K

9

1901

1978

Budapest

Pintér Ferenc

piarista

C

13

1878

1960

 

Pócs András

jezsuita

B

8

1882

1953

 

Polónyi Ferenc

jezsuita

K

13

1892

1965

Budapest

Pomázi Zoltán Celesztin

ciszterci

I

16

1897

1981

 

Pölöskey Gáspár Kornél

ciszterci

F

13

1878

1969

 

Ragats Imre Hugolin

ferences

F

19

1902

1968

 

Réfi Mihály Kornél

ferences

H

5

1888

1976

 

Reöthy Szilárd József

jezsuita

F

4

1896

1974

Budapest

Révay Tibor

jezsuita

B

1

1874

1956

 

Rózsahegyi István

jezsuita

I

19

1909

1982

 

Rung Ádám

lazarista

D

17

1915

1992

 

Sághy Ferenc Linusz

ferences

F

26

1895

1967

 

Scheirich György Bonaventura

ferences

D

27

1880

1964

 

Schmidt Ferenc

jezsuita

C

22

1905

1995

 

Schmidt János Frigyes Leó

verbita

H

8

1917

1976

 

Schweighoffer János Kolos

ciszterci

-

-

1901

1983

Újratemetve a zirci ciszterci sírkertben.

Sebestyén Árpád Nándor

ferences

D

12

1903

1990

 

Selmeczy Gyula

jezsuita

I

24

1900

1983

 

Sigmond László Lóránt

ciszterci

-

-

1911

1964

Újratemetve a zirci ciszterci bazilikában.

Simon József

szalézi

D

13

1916

1955

 

Singer Elek Dömötör

irgalmasrendi

C

20

1883

1961

 

Sinkó Lipót

lazarista

H

25

1887

1978

 

Sipos Géza Metód

ferences

E

20

1912

1965

 

Sipos József Kajetán

ferences

I

5

1915

1980

 

Siska István

jezsuita

E

6

1896

1959

 

Smuk Gyula Szolánusz

verbita

F

1

1904

1973

 

Somogyi Jenő

jezsuita

C

5

1878

1954

 

Süle János Bertalan

szervita

H

15

1903

1977

 

Sütő Imre Albert

domonkos

F

12

1902

1970

 

Szabadkai Nándor Nárcisz

ferences

I

4

1900

1979

 

Szabó Ambrus

jezsuita

L

5

1908

1986

Budapest

Szabó István

jezsuita

L

11

1914

1983

Budapest

Szabó István Tihamér

ciszterci

H

28

1894

1979

 

Szabó Tibor Tamás

bazilita

D

8

1926

1989

 

Szakáll Gyula

piarista

E

16

1880

1959

 

Szakszon Imre Mihály

ferences

B

2

1913

1986

 

Szalai Emil Efrém

domonkos

E

27

1889

1966

 

Szalay Sándor Szalvátor

ferences

C

3

1903

1987

 

Szarvas Miklós

jezsuita

E

24

1890

1965

 

Szász (Sax) Mihály Alfréd

ciszterci

G

19

1886

1971

 

Székely András Alajos

ferences

H

27

1901

1979

 

Szekér István Konrád

ferences

H

3

1892

1976

 

Széll Gábor Konrád

ciszterci

C

4

1909

1987

 

Szepesi József

jezsuita

E

14

1873

1956

 

Szikra István Jusztin

ferences

I

22

1906

1982

 

Szilvási József Szilárd

ferences

C

21

1908

1995

 

Szörényi (Holács) Gábor

jezsuita

L

9

1912

1984

Vác

Szuszedka Pál

jezsuita

E

2

1870

1941

Budapest

Szücs István Szolán

ferences

G

13

1895

1971

 

Takács (Brazlovszky) Sándor

jezsuita

A

2

1872

1952

 

Takács Antal

jezsuita

B

11

1911

1997

 

Takács Lajos Joachim

kármelita

D

11

1905

1990

 

Tarjányi Ferenc Berárd

ferences

I

3

1889

1979

 

Tárkányi Ferenc

piarista

B

7

1887

1953

 

Tassy József Kupert

minorita

G

25

1898

1970

 

Timár Máté

jezsuita

G

15

1895

1971

 

Timmer József

jezsuita

H

26

1911

1978

 

Tobákos Pál Kilit

ciszterci

F

3

1901

1974

 

Tomka László Ágoston

jezsuita

H

9

1892

1976

 

Tomsa Ambrus Balázs

ferences

D

17

1882

1958

 

Tóth István Antal

szervita

C

8

1916

1988

 

Tóth János Gotthárd

ferences

H

1

1906

1975

 

Tóth Károly Gudenc

ferences

?

?

1909

1991

 

Trugly Pál

jezsuita

E

3

1903

1967

Budapest

Tüll Alajos

jezsuita

B

9

1894

1987

 

Unger András Barnabás

ciszterci

-

-

1879

1960

Újratemetve a zirci ciszterci sírkertben.

Urbán János

lazarista

C

6

1900

1987

 

Vág (Eredics) József

jezsuita

K

1

1914

1957

Budapest

Varga Pál

jezsuita

C

25

1912

1997

 

Varga Pál Vitál

ferences

I

18

1911

1982

 

Varga Sándor Bálint

ferences

F

14

1893

1969

 

Várkonyi Jenő Fidél

ciszterci

E

17

1888

1959

 

Vass Ferenc Viktor

ferences

D

7

1911

1989

 

Véger Rókus

verbita

C

1

1910

1986

 

Velics Miksa

jezsuita

F

20

1882

1968

 

Veres András Sámuel

ferences

E

23

1877

1965

 

Veres Károly Ferenc

ferences

F

2

1907

1974

 

Vida Ferenc

jezsuita

G

3

1890

1975

 

Virágh Gábor

szalézi

H

16

1893

1977

 

Visi József Marián

kármelita

G

8

1890

1973

 

Vittkó József

piarista

D

20

1867

1962

 

Vogl Gáspár

jezsuita

D

15

1925

1991

 

Vothanel Gyula Jeromos

domonkos

D

24

1884

1963

 

Vörös Antal Gebhard

keresztény iskolatestvér

E

10

1876

1957

 

Weber Henrik Arnulf

ciszterci

-

-

1882

1966

Újratemetve a zirci ciszterci sírkertben.

Zab János Elek

kármelita

?

?

1902

1976

 

Zámbó György Lajos

kalazantiner

I

13

1913

1981

 

Zborovszky Ferenc

jezsuita

D

12

1888

1955

 

Zoltán Sándor Ottokár

verbita

I

10

1914

1980

 

Zsiros Ferenc

jezsuita

C

21

1879

1961

 

Zsizsek János

lazarista

A

5

1879

1953

 

 

 

 

 

 

 

 

Albeker Ilona Paula

kaIocsai iskolanővér

D

1

1899

1970

 

Busa Ilona Venancia

kaIocsai iskolanővér

D

5

1904

1980

 

Busa Julianna Anzelma

kaIocsai iskolanővér

D

4

1903

1977

 

Csákány Erzsébet Dominika

Isteni Megváltó Leányai

J

4

1910

1984

 

Horváth Mária Flávia

Szent Benedek Leányai

J

5

1902

1989

 

Karvázy Mária

szociális testvér

J

13

1929

2002

 

Kovács Mária Liziő

domonkos nővér

J

9

1927

1996

 

Kozák Róza Kornélia

vincés nővér

D

2

1896

1972

 

Lantos Veronika Kinga

Szent Benedek Leányai

J

3

1906

1983

 

Millner Laura Avelina

Isteni Megváltó Leányai

E

1

1891

1969

 

Moldvai Margit Erzsébet Gertrud

Szent Benedek Leányai

J

2

1909

1982

 

Molnár Irén Emerika

kaIocsai iskolanővér

J

12

1904

1998

 

Őry Julianna Parencia

kaIocsai iskolanővér

J

6

1908

1990

 

Palotay Mária Benedikta

Szent Benedek Leányai

D

3

1894

1975

 

Simon Mária Anna

vincés nővér

J

1

1899

1982

Győrság

Weisz Mária Anthea

Isteni Megváltó Leányai

J

10

1907

1996