Műhely


160 éve született Ambrus Zoltán

2021. február 22.


Ambrus Zoltán 1861. február 22-én született Debrecenben, elemi iskolai tanulmányait is ott végezte. Gimnáziumi tanulmányait a nagykárolyi piaristáknál kezdte meg, majd szülei Pestre költözésével a pesti kegyesrendi gimnáziumban folytatta. Beiratkozott az egyetem jogi karára, ügyvédnek készült, végül a Földhitel Intézetnél kezdett el dolgozni. Közben színibírálatokat, tárcákat, riportokat írt, emellett drámabíráló, folyóirat szerkesztő, könyvbíráló, műfordító (francia regényeket fordít) is. Korának kiemelkedő egyénisége volt, a fiatal írók nagy tisztelettel vették körül, felnéztek rá. Az igazi sikert, a hírnevet novellái, kisregényei, regényei hozták meg számára: máig leghíresebb regénye a Midas király.