Mohács Magyarország késő középkori, illetve kora újkori történetének egyik legfontosabb emlékhelye. Mohács fogalmán ma elsősorban olyan nemzeti tragédiát értünk, amely a későbbi hanyatlástörténetek szimbolikus kezdőpontjaként negatív módon határozza meg a nemzeti identitást. Ahhoz azonban, hogy Mohács mint fogalom és mint emlékhely megszületését és mai jelentését megérthessük, a NÖRI-füzetek harmadik számában a csata tömör leírásán túl vázlatosan áttekintjük a helyhez és az eseményhez tapadó értelmezéseket, a tudomány vitáit és a mohácsi emlékhely megszületésének történetét is.

Főszerkesztő / Felelős kiadó:

Gyökös Eleonóra, Nagy-Csere Áron, Papp Gábor

Szöveg:

Gyökös Eleonóra, Nagy Ágoston

Fotó, grafika:

Buchert Eszter, Gedai Csaba, Jászai Balázs – László János, Kapusi Zoltán, Make It Online

Kiadó:

Nemzeti Örökség Intézete

(Budapest, 2018)

ÁR::

300 Ft